Sbazénem se budou muset Mladovožičtí nejspíš rozloučit. Alespoň v zámecké zahradě a alespoň prozatím. Po roce se konečně ozvalo ministerstvo kultury a opět zamítlo žádost města o vyjmutí zahrady z rejstříku kulturních památek.

„Byla bych ráda, aby se s tím už pohnulo. Ve Vožici skutečně není kam se jít vykoupat, obzvlášť s malými dětmi. Zámecká zahrada by přitom pro bazén byla ideální,“ míní Veronika Neufusová.

Město se proti předchozímu rozhodnutí odvolalo. Starosta přidal další dva argumenty, které měly podpořit vyjmutí nemovitosti z rejstříku. Rok trvalo, než z ministerstva přišla odpověď : Zamítá se.

„Znění tohoto rozhodnutí je jako kolovrátek. Stále dokola se omílají jedny a ty samé argumenty. Vypadá to, jako by se našimi námitkami nikdo nezabýval,“ reagoval starosta Jaroslav Větrovský. Mimo jiné ho zaráží, že se ministr ani neobtěžoval sejít se s majitelem dotčeného pozemku, tedy se zástupci města.
„Ministr kultury se nebyl v areálu osobně podívat, se starostou města o této věci osobně nejednal, s jeho stanoviskem byl ale seznámen,“ reagovala mluvčí ministerstva kultury Viktorie Plívová.

Se záměrem vybudovat v zahradě nádrž, která by sloužila lidem, přitom souhlasí i výbor pro rozvoj JčK.

„Doporučili jsme dokonce vedení kraje, aby se problémem zabývali a byli vstřícní k potřebám města,“ sdělil předseda výboru Jan Babor.
Podle slov mluvčí dospěl ministr kultury ke svému rozhodnutí na základě důkladného vyhodnocení všech argumentů a doporučení rozkladové komise.
„Zahrada je součástí areálu zámku a jeho parku a vykazuje tak hodnoty historické a urbanistické. Z původní kompozice zahrady z 18. století se dochovala autentická rozloha, kompoziční vazba na zámek, obvodní zeď a modelace terénu s barokní dispozicí v podobě výškového členění ploch vymezeného pomocí opěrných zdí. Prohlášení zahrady za kulturní památku je proto odůvodněné a oprávněné,“ zdůvodnila mluvčí.

Starosta se ale nevzdává. Chce počkat na ustanovení nové politické reprezentace a poté se pokusí spojit s novým ministrem.