V létě 2009 si Pistulkovi připadali ve svém domě jako na ostrově. Voda sahala po kliku garáže, zatopila zahradu i dvůr, zbořila plot. Koutecký potok je vyplavil třikrát za sebou.

„Bylo to hrozné, ale dalo se to přežít. Přeci jen nám voda nevlezla do obytné části. Lituju ale všech lidí, kterým voda zaplaví i domy,“ říká Ludmila Pistulková z Janova u Mladé Vožice.

Koutecký potok nezlobil Janovské poprvé. Vzhledem k tomu, že má už značně zanesené koryto, je pro místní hrozbou i do budoucna. Zemědělská vodohospodářská správa se už chystala na rekultivaci toku. Ke konci loňského roku však tato organizace zanikla.

„Po povodních jsme začali situaci řešit a ze strany vodohospodářské správy jsme měli přislíbeno, že k čištění koryta dojde už letos. A pak jsme najednou neměli partnera k jednání. Řešit to však musíme, neboť několik nemovitostí je potokem v době přívalových dešťů v ohrožení. Ještě během prázdnin bychom rádi uskutečnili jednání s nástupnickou organizací,“ líčí starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský.

Nástupnickou organizací Zemědělské vodohospodářské správy se stalo Povodí Vltavy. Nejdřív se však muselo se svým dědictvím seznámit. Od Zemědělské vodohospodářské správy převzalo 91 akcí v různém stupni příprav.

„Stavební povolení na Koutecký potok nebylo za doby působení Zemědělské vodohospodářské správy vydáno, tudíž tak nebylo možno realizovat ani samotnou opravu z příslušného dotačního titulu,“ informovala Deník tisková mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Povodí Vltavy, státní podnik, bude proto akci realizovat v rámci svých vlastních finančních prostředků. Oprava bude spočívat v odstranění nánosů, vytvoření stabilizačních prahů a v opevnění břehů kameninovou rovnaninou,“ doplnila Pohůnková.

Dříve než v roce 2013 se však Janovští klidu nedočkají. Povodí Vltavy se na akci chystá až na přelomu let 2012 – 2013. Částka vynaložená na rekultivaci místního toku by neměla přesáhnout jeden milion korun.