Táborští radní kývli na projekt, se kterým přišlo Rodičovské centrum (RC) Radost a pražská škola.
Centrum navázalo kontakt s ateliérem sochaře Kurta Gebauera, který působí při Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Společně dohodli, že v rámci své semestrální práce zpracují studenti návrhy s konkrétním zadáním pro město Tábor: pro ulici 9. května vytvořit umělecké dílo, jež nebude působit dojmem nedotknutelného díla, ale bude děti inspirovat ke hře a vůči jejich hrám bude i odolné.

Panely na ulici
„Do jara by studenti své představy měli zpracovat a pak panely s návrhy vystavit přímo na ulici. Přesný časový plán ale zatím nemáme,“ uvedla za Rodičovské centrum Kateřina Bláhová.
Panely by na ulici měly zůstat po dva týdny. Potom by mohly získat prostor například v knihovně. Veřejnost by po celou dobu měla možnost formou ankety se k jednotlivým návrhům vyjádřit a obodovat nejlepší.
„Když se 9. května rekonstruovala, říkali jsme, že s výtvarným mobiliářem nebudeme spěchat. Teď se nám nabízí tato možnost a my ji přijali,“ řekl za radní Jiří Fišer (T2020).
Fišer se přitom domnívá, že ulici prospěje, když autor díla nebude místní. „Mohl by tak být odvážnější, protože se nebude obávat reakce známých,“ naznačil.

Město přispěje
„Z ankety vzejde nejlepší dílo a pak bude záležet na radnici, zda si jeho realizaci objedná a zaplatí,“ dodal radní Fišer.
Na uskutečnění projektu je potřeba téměř 170 tisíc korun. Radní kývli na necelou polovinu; uvolní 75 tisíc a o zbytek se musí postarat Rodičovské centrum. To bude vystupovat v roli partnera jak ve vztahu k městu, tak ateliéru.
Podobný projekt už vyzkoušeli v Benešově nebo Opavě.