Vesměs přezíravý postoj mladých lidí a zodpovědnější přístup starší generace. Tato definice charakterizuje výsledek ankety Táborského deníku, zaměřené na podzimní krajské volby.

Třemi otázkami jsme zaměstnali hlavu stovce lidí. Potenciálních voličů jsme se ptali na úlohu hejtmana, šance nových stran a zda volební programy nejsou jen zbytečně potištěným papírem.

„Politika je mi celkem vzdálená. Tuhle náladu na mě přenáší chování současných politiků. Nevím, k čemu potřebujeme hejtmana, ale pro prezentaci kraje je takový člověk možná potřebný," myslí si dvacetiletá Martina Ondrová.

Protipólem jí může být pětačtyřicetiletý Martin Čížek. Pozorně čte volební programy, stejně jako většina dotazovaných jeho vrstevníků. Rád by v regionu podporoval neokoukané tváře, ale k jejich ambicím je skeptický. „Když současným stranám hrozí, že část moci převezme nové uskupení, stojí v pozadí připravena nějaká síla, která se postará, aby k tomu nedošlo 
a zůstalo vše při starém. Proto je třeba se ptát, komu poslouží, když je například diskreditována nová strana," uvažuje Martin Čížek.

Pozici hejtmana odmítá. „Není pro mě důležitá. Na táborské téma jsem slyšel pouze jedno jeho vyjádření, a to ke stavbě obchvatu. Možná za to může slabá prezentace toho, co hejtman pro lidi dělá," rozvádí myšlenku Martin Čížek.

V názoru na účelnost postu hejtmana se však rozchází 
s věkovou kategorií nad pětatřicet let.

Čtyřiapadesátiletý Josef Plíva zastává názor většiny. „Hejtman reprezentuje svůj kraj a měl by za něj bojovat. Je otázkou, jak se mu to daří," připojuje se.

Rád dává prostor novým a někdy i mladým politikům. „Jenže záleží na jejich kvalitě. Na druhou stranu začít s obměnou v nižších patrech politiky, je jedinou šancí, jak napravit poměry nahoře. Jenže musí se potom podařit, aby takoví politici měli možnost překročit hranice kraje a dostali se třeba až do parlamentu. Celkově bych si přál vládu odborníků," dodává k tématu Josef Plíva.

Po volbách se mnohdy cítil podvedený. „Kolikrát mě zaujal volební program strany, které jsem dal svůj hlas. Potom ze svých závazků ustoupila, aby mohla vytvořit silnou koalici. Proti tomu je volič dodatečně bezmocný," zdůrazňuje.

Ztotožňuje se tak s Martinem Čížkem. „Volební programy musí odpovídat životu společnosti, aby byly uchopitelné a proveditelné v praxi!"
Nad sliby politiků většinou mávne rukou devětapadesátiletá Lucie Vinařová. I když jim nejdříve věnuje pozornost. „Vláda zvolených stran trvá čtyři roky. Za tak krátkou dobu není představitelné, aby dotáhla do konce projekty, které má v plánu. K tomu se kolikrát zjistí, že chybí peníze," říká.

Jinými slovy: hospodářský a ekonomický proces je delší než volební období.

Podle Lucie Vinařové je k lepšímu rozvoji ekonomiky potřeba více žen v politice. Tuto myšlenku vysvětluje na jednoduchém příkladu. „Když manžel svěří peníze rozumné ženě, rodina vzkvétá," naznačuje recept.

Netuší však , čím je hejtman pro kraj prospěšný.

„Nemám pocit, že ho pro svůj život potřebuji. Ani nevím, co vlastně dělá," připojuje rozpačitě.

Patří tak k šesti ženám nad pětatřicet let, které z celkového počtu oslovených chovají k hejtmanovi nedůvěru.

Před Jiřím Zimolou na tomto postu v Jihočeském kraji působil Václav Zahradník. „Učil mě na vysoké škole. Byl jsem rád, že se stal hejtmanem. Pro reprezentaci a zájmy kraje je důležité, abychom měli svého hejtmana. Podle mě u něj není podstatná politická příslušnost," usuzuje Jiří Dvořáček.

Názorově se tak vymyká v anketě oslovené generaci, do níž v šestadvaceti letech náleží. Pro představu pečlivě studuje volební programy.
Nebrání se ani novým stranám v regionální politice, což také považuje za příležitost, jak v budoucnu nabourat zavedené praktiky ve vyšších politických kruzích.

Je nutné mít hejtmana?

Ženy 18 – 35 let
Ano – 4
Ne  – 21

Muži 18- 35 let
Ano – 3
Ne – 22

Ženy 35 let a více
Ano – 19
Ne  – 6

Muži 35 let a více
Ano – 21
Ne  – 4

Dáváte šanci novým stranám?

Ženy 18 – 35 let
Ano – 9
Ne  – 14
Bez názoru – 2

Muži 18 – 35 let
Ano – 15
Ne  – 10

Ženy 35 let a více
Ano – 13
Ne   – 22

Muži 35 let a více
Ano – 20
Ne   – 5

Čtete volební programy?

Ženy 18 – 35 let
Ano – 0
Ne   – 20
Bez názoru – 5

Muži 18 – 35 let
Ano – 7
Ne  – 17
Bez názoru – 1

Ženy 35 let a více
Ano – 19
Ne   – 6

Muži 35 let a více
Ano – 24
Ne  – 6