Adéla, Aneta, Daniela, Šimon a Štěpán se letos v červnu rozhodli uspořádat dobročinnou dražbu, jejíž výtěžek darovali domácímu hospicu Jordán. Ten se stará o nevyléčitelně nemocné a podporuje jejich rodiny. Děti si za svůj dobrý skutek vysloužily poděkování od starosty Jiřího Šimánka i titul Mladý hrdina. Odměnu patnáct tisíc korun, která s udělením titulu Mladý hrdina souvisí, věnovali dětští hrdinové opět hospicu Jordán.

Ve školním klubu na Základní škole v Plané vyrábí děti celou řadu výtvarných výrobků. Žákům, kteří do klubu chodí, bylo líto, že pro ně nemají využití. Proto se rozhodli, že je zkusí vydražit v dobročinné aukci. Připravovali ji několik měsíců a díky jejich vytrvalosti nakonec vynesla více než dvanáct tisíc korun. Peníze děti darovaly domácímu hospicu Jordán. „Dozvěděli jsme se, že hospic Jordán začíná pomáhat i nemocným dětem a chtěli jsme, aby se měly tak dobře jako my. Proto jsme se rozhodli částku věnovat jim,“ říká čerstvá Mladá hrdinka Daniela Böhmová k tomu, proč pomohli právě nevyléčitelně nemocným.

Děti dražily keramiku, obrázky, kalendáře, ale například i vlastnoručně upečené sladkosti. Celou aukci organizovaly samy, jen s malou výpomocí vychovatelky. Vyzkoušely si tak vše od moderování a samotné dražby až po organizaci předání peněz hospicu. „Nejvíce se mi líbilo vymýšlení marketingu, příprava aukce a pak samotné předání peněz. Hodně mě inspirovaly ošetřovatelky, které pracují téměř zadarmo,“ svěřil se Mladý hrdina Štěpán Kobližka.

„Paní vychovatelka nám pomohla vybrat nadaci v našem okolí, která bez finančních prostředků nemůže pomáhat. Díky dárcům jako jsme my, může být zajištěn chod hospice a oni mohou plnit přání pacientů být doma mezi svými,“ dodává k volbě další z oceněných Šimon Staněk. „Chtěli jsme nějak pomoci ostatním lidem. Přála jsem si, aby se v hospicu cítili stejně hezky jako my a nebyli nešťastní,“ doplňuje Mladá hrdinka Aneta Široká.

Spolu s titulem Mladý hrdina dostali žáci z Plané také šek na 15 000 korun od nadace České pojišťovny, která udílení titulu Mladý hrdina pořádá. Mladí hrdinové se jednohlasně shodli, že peníze věnují na provoz hospicu Jordán. A mají ještě velké plány do budoucna. „Plánujeme ještě šití panenek pro UNICEF a třeba pomoc zvířatům v ZOO. Chtěla bych, aby se lidé nebáli pomáhat. Aby jen nepřemýšleli o nápadech, ale opravdu je uskutečnili, tak jako my,“ říká poslední z oceněných Adéla Koželuhová.

Vedoucí vychovatelka školního klubu Iveta Staňková, která děti inspirovala a pomohla jim v začátcích, má z dětí velkou radost. „Každý rok se účastníme Dne laskavosti, ušili jsme ručně deku pro člověka bez domova, četli jsme pohádky dětem v nemocnici v Táboře nebo jsme pozvali zaměstnance hospicu na bowling,“ vypočítává Iveta Staňková, jak se snaží v dětech posilovat vztah k druhým a k nezištné pomoci a dodává: „Snažím se děti učit, aby nemyslely jen na sebe, a že pomoc nemusí být jen finanční.“

Adéla, Aneta, Daniela, Šimon a Štěpán převzali ocenění v obřadní síni Městského úřadu v Plané nad Lužnicí. Poděkoval jim osobně i starosta města Jiří Šimánek a zástupci hospice Jordán. Titul Mladý hrdina uděluje Česká pojišťovna nejen dětem, které významně pomohly k záchraně lidského života či zdraví, ale i těm, které pravidelně pomáhají ostatním. „Tímto oceněním chceme podporovat děti v jejich snažení a pomocí jejich příběhů ukazovat vrstevníkům správné vzory a třeba je i inspirovat k dalším dobrým skutkům,“ uzavírá vedoucí projektu Mladý hrdina Ivana Buriánková.

Projekt Mladý hrdina odstartovala Česká pojišťovna v září 2017.Cílem je oceňovat výjimečné činy dětí a mladých lidí (do 18 let) a nacházet tak příběhy, které mohou inspirovat jejich vrstevníky. Nemusí se jednat o záchranu života, ale i o dobrý skutek, dlouhodobou uvědomělou dobrovolnickou aktivitu či jinou činnost. Oceněný Mladý hrdina získá věcnou cenu a instituce či organizace, se kterou je činnost hrdiny svázána, obdrží od nadace České pojišťovny finanční dar.

Eva Pětvalská