Soutěžící byli podle policejní mluvčí Lenky Pokorné rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii byli zařazeni do družstvech 4 žáci (2 chlapci, 2 dívky) ve věku 10–12 let. Letos se v této kategorii zúčastnilo sedm družstev z Táborska a čtyři družstva z Písecka. Ve druhé kategorii soutěžila rovněž čtyřčlenná družstva (2 chlapci, 2 dívky) ve věku 12–16 let a v této kategorii se zúčastnilo pět týmů z Táborska a pět z Písecka.

"Malí cyklisté prokazovali své znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu, vyzkoušeli si jízdu zručnosti a prověřili svůj orientační smysl. Podíleli se na záchraně člověka v bezvědomí, ošetřovali rozbitá kolena a ruce," vypočítávala úkoly Lenka Pokorná.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Koordinační rada Ministerstva dopravy – BESIP.
Pořadatelem okresního kola v Táboře byl Aktiv BESIPu při MěÚ Tábor ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Táboře, Územním odborem Policie ČR Tábor, Městským úřadem a Městskou policií Tábor, Automotoklubem Malý Jordán Tábor, Oblastním spolkem ČČK v Táboře, Střední zdravotnickou školou v Táboře, Vojenskou policií Tábor a VOŠ a SZeŠ v Táboře. Akce se konala za finanční podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Výsledky Tábor:

V první kategorii za Táborsko se na prvním místě umístili žáci ze základní školy ZŠ a MŠ Měšice, druhé místo si vybojovali žáci ze ZŠ a MŠ Želeč a třetí místo získali žáci ze ZŠ a MŠ Choustník.

Ve druhé kategorii za Táborsko si vítezství vybojovali žáci ze ZŠ a MŠ Jistebnice. Ne druhém místě se umístili žáci ze ZŠ a MŠ Choustník a třetí místo získali žáci ze ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi v Táboře

V jednotlivcích se v mladší kategorii zvítězila za dívky Amálie Broumová a za chlapce Václav Bambas. Ve starší kategorii zvítězila za dívky Monika Kubartová a za chlapce Tomáš Petráň. Za své výkony získali cyklistické dresy.

Zdroj: Policie ČR

Výsledky Písek:

V první kategorii za Písecko se na prvním místě umístili žáci ze ZŠ Chyšky, druhé místo si vybojovali žáci z 1. ZŠ T.G.M. Milevsko a třetí místo získali žáci ZŠ a MŠ Bernartice.

Ve druhé kategorii za Písecko si vítezství vybojovali žáci ze ZŠ Chyšky, druhé místo si vybojovali žáci ze ZŠ T. G. Masaryka Písek a třetí místo získali žáci z 1. ZŠ T. G. M. Milevsko.

Vítězná družstva postupují do krajského kola. To se bude konat dne 29. května opět na dopravním hřišti v Táboře.