Studentky prvního ročníku Střední zdravotnické školy Tábor si včera získané poznatky ověřily v praxi. Zapojily se do školního kola soutěže družstev o nejlépe poskytnutou první pomoc. Devět družstev se setkalo s praktickými ukázkami ohrožení člověka na životě. Studentky ošetřovaly figuranty po havárii auta, ošetřily popáleniny, stav bezvědomí po přílišném požití alkoholu, úrazy na dětském hřišti, infarkt myokardu i poraněnou páteř a člověka zasaženého elektrickým proudem. Na snímku zavazuje Veronika Nováková (vlevo) ruku své spolužačce z druhého ročníku. Ta hrála dítě, které si při hře na hřišti zlomilo ruku. Studentky po praktické zkoušce absolvovaly ještě písemný test. Obojí se hodnotilo jako součást předmětu první pomoci. Vítězné družstvo pojede na republikovou soutěž s mezinárodním obsazením do Jihlavy. „Výkony se různí, některé jsou velmi pěkné, ale některým studentkám schází to nadšení ze hry," hodnotila během soutěže učitelka Taťána Srpová.

Autor: Kateřina Šímová