close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in

Jak byste zhodnotil minulý rok? Co se ve městě podařilo vybudovat?

Dokončili jsme půdní vestavbu v budově druhého stupně základní školy, vznikly zde tři nové odborné učebny se zázemím. Náklady na stavební práce včetně vybavení učeben činily zhruba 16,5 milionu, velmi významnou část tvořila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Třídy už slouží žákům i učitelům. Za 1,7 milionu jsme v areálu školy vybudovali parkoviště. Připravili jsme území pro individuální stavební výstavbu – Sluneční II. Po výstavbě nezbytných sítí – vodovodu, kanalizace, plynu, elektřiny – došlo v loňském roce na konstrukční vrstvy pro silniční těleso. Velmi dobrou zprávou je, že v lokalitě už rostou první rodinné domky.

Velkou investicí byla také koupě areálu na náměstí Obětí nacismu. Jaké s ním máte plány?

Velmi rozlehlý areál jsme získali od firmy Agrospol za 11 milionů. Neprodleně jsme zahájili projektové práce. Dojde zde především k realizaci zázemí, parkovacích míst, skladovacích ploch pro technickou skupinu města – projekt už je hotov a v nejbližší době zahájíme výběrové řízení na zhotovitele. Aktuálně probíhají projektové práce pro přípravu další části areálu na sběrný dvůr, chystáme se požádat o dotační prostředky ze Státního fondu životního prostředí. Další část areálu je připravena pro budoucí obytný soubor, kde může vzniknout osm stavebních pozemků. Projekt technického řešení už máme, probíhají nezbytné povolovací procesy a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele infrastruktury. Poté budou připraveny zásady pro prodej parcel určených ke stavbě rodinných domů.

Co dalšího chystáte pro tento rok?

Připraveno je do končení chodníků v ulici Jana Jeníka z Bratřic, na základě výběrového řízení by stavební náklady měly činit necelé dva miliony. Chystáme se vybudovat dalších 12 bytů v režimu bytů pečovatelských. Celkové náklady budou šplhat k cca 22 milionů, dotace z ministerstva pro místní rozvoj činí přes sedm milionů. V plánu je rekonstrukce průtahu města. Na ní budeme kooperovat se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, kdy správa bude investorem rekonstrukce silničního tělesa, město bude řešit obnovu vodovodu a kanalizace – nákladem necelých 11 milionů. Předpokládaný začátek je v červenci. Ve fázi finálních příprav je realizace zázemí pro technickou skupinu města, technické infrastruktury pro nový obytný soubor Nad Pilou, kde vznikne osm stavebních pozemků. V plánu je ale také demolice stávajícího zázemí technické skupiny – bývalé kotelny.