Příliš mnoho slávy ale není na místě. Přebytek 29 milionů vznikl přesunem některých nákladů z letošního na příští rok. Například ze stavby domu s pečovatelskou službou, která si se startem dávala na čas. Nyní už firma shrnula půdu a buduje základovou desku.

„Do konce roku ale zaplatíme deset milionů za opravu lávky a ulice Táboritů, přesto zůstaneme v plusu,“ říká starosta Martin Doležal a dodal, že registrují i vyšší příjmy z daní. Již do září se jejich plnění dostalo na 86 procent plánu pro celý letošní rok. Na druhé straně investiční výdaje jsou proti rozpočtu nižší, neboť jak starosta zmínil, některé plánované akce museli přeložit do příštího roku.