Minový vrhač MV-3 je jediný prostředek v armádě České republiky určený ke zřizování protitankových minových polí na dálku. Ve své výzbroji ho má jen 15. ženijní pluk. „Nejčastěji se používá k zatarasení určitého taktického místa, například páteřní komunikace nebo křižovatky,“ vysvětlila kapitánka Zuzana Králová a dodala, že jeho úkolem je nepřítele odklonit nebo přinejmenším zpomalit jeho postup.

„Tato schopnost je v armádách NATO ojedinělá. Spousta koaličních partnerů je zvědavá, s čím přijedeme. Možná budou překvapeni, jak je to jednoduchý systém, a jakou práci přesto dokáže udělat,“ upřesnil roli minových vrhačů velitel 1. úkolového uskupení kapitán Jan Kuthan.

Minový vrhač může během několika málo minut zaminovat oblast ve vzdálenost od 500 metrů až do tří kilometrů. „Střílet mohou buď z terénu, nebo z ložné plochy Tatry 810. Skládá se ze tří raketnic a váha nabitého minového vrhače je 199 kilogramů,“ prozradil jen nepatrný zlomek technických dat rotný P. P., který minový vrhač obsluhuje.

Výměna teplovodního potrubí v ulicích Tábora probíhá už několik měsíců.
Výměna teplovodního potrubí pomůže zlepšit kvalitu ovzduší v ulicích Tábora

Certifikační cvičení se konalo ve vojenském újezdu Březina. Podobně jako s pontonovou jednotkou se zaměřilo nejen na samotný bojový výcvik, ale i na situace pramenící ze života na základně.

„Byly tam scénáře, které se opravdu můžou stát. Například různé návštěvy politiků, vojenských představitelů nebo různé rozhovory pro média a sdělovací prostředky včetně televize,“ popsal jednu z mnoha nasimulovaných situací řídící odborného taktického cvičení podplukovník Martin Štencl. Kromě toho si vojáci vyzkoušeli reakci při závadě na vozidle nebo dopravní nehodě. „Tady jsme využili i příslušníky vojenské policie, anebo zdravotní zabezpečení,“ dodal podplukovník Štencl.

Celkem 61 vojáků, především příslušníků 153. ženijního praporu a dalších 15 útvarů armády ČR nakonec splnilo podmínky certifikace, především časové normy pro použití tohoto prostředku. Do zahraniční operace v Lotyšsku půjdou na začátku ledna příštího roku.

Domácí hospic Jordán v Táboře a jeho ředitelka Marie Sovadinová.
V paliativní péči hraje roli čas. Neotálejte se žádostí o pomoc