Ministr životního prostředí Richard Brabec se postavil proti občanům a jejich vesnice vydal geologickým průzkumům. Ty jsou nutné pro vyhledání lokality pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Ze sedmi vytipovaných míst v republice nyní u pěti z nich zamítl jejich odvolání. Patří mezi ně i lokalita Magdaléna, která zasahuje území Jistebnice, Nadějkova a Božetic. 
U zbylých dvou ještě musí rozkladová komise rozhodnout.

„Zřejmě se budeme dál bránit. Můžeme podat správní žalobu vůči rozhodnutí ministra," naznačil předseda sdružení Zachovalý kraj a místostarosta Jistebnice Jiří Popelka, jaký může být jejich další postup v několikaletém boji se státem. Zda tohoto právního nástroje skutečně využijí, chce probrat s kolegy zastupiteli. „Průzkumné práce by sice podaná žaloba nezastavila, ale kdyby soud rozhodl v náš prospěch, může je zrušit," dodal.

Mezi zastupitele s touto čerstvou informací půjde dnes 
i starosta Nadějkova Arnošt Novák. Za žalobu se on sám zatím jednoznačně nestaví. „Nejsem právník, ale myslím, že v prvním kroku bude nutný právní rozbor této informace a tedy i posudek výroku ministerstva," dodává starosta a věří, že dnes už bude mít od zastupitelů konkrétnější doporučení.

Tím, že ministerstvo odmítlo argumenty protestujících obcí, má Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) do nich otevřenou cestu. „Rozhodnutí ministerstva umožní povrchové geologické průzkumy," potvrdila Ivana Škvorová z oddělení komunikace SÚRAO.

Na jaře příštího roku by se tak v obcích měla rozjet první etapa průzkumů. Jak uvedla Ivana Škvorová, půjde o povrchový sběr hornin a dat bez zásahů do hloubky. Projekt geologických průzkumů bude obsahovat podrobnou dokumentaci postupu a součástí bude i rozpis metod, postupů, způsobů provádění prací včetně jejich rozsahu, dopadů a časového harmonogramu.

„Práce budou obsahovat například podrobné geologické a hydrogeologické mapování, geofyzikální měření či hodnocení geotechnické vhodnosti," ujišťuje Ivana Škvorová a jmenuje ještě další dokumenty a studie.

Jenže obyvatelé z okolí Magdalény již dlouhá léta opakují, že nesouhlasí ani s průzkumy. Obávají se o krajinu a kvalitu bydlení. K vyjádření nesouhlasu využívají všechny cesty: konalo se referendum, podepisují petice, založili občanské sdružení, pořádají protestní pochody.
V minulosti jim ministerstvo životního prostředí slibovalo, že bez jejich souhlasu se s průzkumy nezačne. Slib neplatil dlouho, proto z obcí odcházela odvolání proti zařazení mezi „oblasti zájmu".

Ministr ale u pěti ze sedmi míst potvrdil své loňské stanovisko, že SÚRAO může konat. Cílem průzkumů je zúžit počet vytypovaných lokalit již jen na čtyři. Práce v lokalitě Magdaléna by zasáhly do života více než tří tisíc obyvatel.