Ministr zmínil také rekonstrukci táborského vlakového nádraží, které u táborských zastupitelů narazilo kvůli nešetrné podobě plánovaného zateplení.

„Pokládám za důležité říct, že estetická kvalita je jednou z důležitých hodnot vstupu do města a musíme jí věnovat pozornost. Může se tedy ukázat, že bude nutné vyměnit vnější zateplení za vnitřní, případně vyřešit tepelné ztráty jinými způsoby,“ uvedl ministr s dovětkem, že konkrétní technické řešení bude teprve třeba upřesnit.

Zmínil také dokončení obchvatu Chýnova, ke kterému má dojít ještě v tomto roce. Návštěvě ministra a jeho plánům na řešení dopravní situace na Táborsku – jak silniční, tak železniční – se budeme podrobněji věnovat v průběhu příštího týdne.