Ministerstvo zemědělství se ohrazuje proti vulgárnímu napadení novely mysliveckého zákona v článku Táborského deníku, jehož autorem je ředitel ZOO Tábor RNDr. Evžen Korec, CSc.

Novela zákona o myslivosti dá myslivcům nové možnosti, jak snížit počty spárkaté zvěře a ochránit naše lesy.

Vládní novela zákona o myslivosti, kterou Ministerstvo zemědělství připravuje, je nyní ve fázi vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení. Její text tedy zatím není konečný. Novela ale přesto vzbuzuje reakce, které nejsou vždy podložené a někdy jsou způsobené neznalostí.

Hlavním cílem novely je snížení škod způsobených zvěří na lesích, zejména obnovovaných porostech na kalamitních holinách, ale i na zemědělských plodinách a pozemcích. Z těchto důvodů chce Ministerstvo umožnit, nikoliv nařídit, myslivcům využít i lov v noci, a to bez zbytečného papírování. Lovení s noktovizorem ale není žádnou novinkou. Myslivecký zákon ho umožňuje už od roku 2001, pokud myslivec požádá o výjimku, kterou ve většině případů dostane. Po schválení vládní novely bude možné takto lovit i bez vyřizování výjimky. Samozřejmostí je, že i nadále, při lovu ve dne či v noci nebo při sklizni plodin, je pro myslivce povinností dodržovat pravidla bezpečné střelby. Při lovu v době sklizně se myslivci domluví se zemědělci stejně, jako to funguje už dlouhá léta.

Uvolněním lovu daněl, daňčat, srn, a srnčat dá zákon myslivci možnost, nikoliv však povinnost, tyto druhy lovit. Je vždy na rozhodnutí myslivců, zda této možnosti využijí. Lov těchto druhů je již za stávající právní úpravy možný, a to na výjimku obce s rozšířenou působností a je často využíván. Uvolněním se tak pouze sníží administrativa.

Povinnost zakládat a pečovat o remízky Ministerstvo zemědělství připravovaným zákonem neruší. V návrhu zůstává. Původně v něm zrušení povinnosti bylo, protože v řadě případů myslivci nevlastní pozemky, a tak ani nemají, kde remízky zakládat. Na základě došlých připomínek však povinné zakládání a péče o remízky v připravované novele zůstalo.

Elektronická evidence ulovené zvěře, kterou chce novela zavést, nejenom ušetří myslivcům papírování, ale také zjednoduší a zlevní celý systém, a to pro myslivce i státní správu. Další výhoda, kterou kromě úspor evidence přinese, bude i přehlednější kontrola plnění lovu.

Kritika navrhovaného zákona, jehož cílem je přitom především ochránit nově vysazované lesy před zvěří, často vychází z neznalosti jeho textu i běžné provozní praxe. To je příklad i článku Evžena Korce.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství