Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace na projekty za téměř 155 milionů korun. Jedná se o pečovatelské byty a bydlení pro seniory, na které žádal o podporu obce, města a další žadatele v rámci programu Podporované byty. Na celkem 21 projektů zaměřených na výstavbu pečovatelských bytů a komunitních domů pro seniory půjde v rámci České republiky téměř 155 milionů korun.

„Jedním z dlouhodobých cílů Ministerstva pro místní rozvoj je vznik podporovaných bytů v České republice sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení z důvodu nepříznivé sociální situace, ať už je to věk, zdravotní stav nebo jiné okolnosti. Díky našemu programu tak mají tito lidé šanci získat přijatelné bydlení,“ uvedl náměstek sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

V rámci dotačního titulu Pečovatelské byty jsme schválili celkem 14 projektů za 103 200 000 Kč. Podpora je určena na výstavbu bytů pro osoby v nepříznivé finanční situaci a zároveň sníženou soběstačností způsobenou věkem nad 65 let nebo zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby. Nejvíce podpořených projektů je v Jihočeském kraji, kam míří 57 milionů korun.

Druhým dotačním titulem podporujeme výstavbu bytů komunitního bydlení pro seniory starší 60 let s cílem, aby došlo k prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti. Podpořeno bylo celkem 7 projektů za 51 600 000 Kč. Nejnákladnější projekt plánují v obci Drobovice ve Středočeském kraji za více než 35 mil. Kč, ministerstvo přispěje částkou 9 mil. Kč.

Dotace z programu Podporované byty (Pečovatelské byty, Komunitní bydlení seniorů) činí vždy maximálně 600 tis. Kč na jeden byt, přičemž dotace může být poskytnuta na novostavby bytového domu, stavební úpravy, nástavby nebo přístavby, díky kterým vznikne nový byt nebo bytový dům.

V jižních Čechách získaly podporu třeba Mladá Vožice z 19,4 milionu by měla činit dotace 7,2 milionu, ve Vimperku společnost Central Home může podpořit z nákladů 36 milionů částka 12 milionů, v Bernarticích na Písecku by mohla společnost Na Lázni získat na projekt za 28 milionů podporu 12 milionů a v Malšicích na Táborsku pak společnost Stav K dostat z nákladů 17,9 milionu dotaci 7,2 milionu.