Jeho příznivci nad něčím takovým kroutí hlavou. Co je na studiu a vědeckém bádání čehokoli špatného? Nic. Přesto se před jedním z nejvýznamnějších českých psychologů brána k získání Ceny města Tábora dlouho zavírala. Až letos ledy povolily. V roce životního jubilea, kdy Milan Nakonečný v únoru oslavil 85. narozeniny, uznání získal.

„Díky za informaci. Ano, vím, že takové pokusy byly i dřív a teď mne cena samozřejmě těší,“ vyjádřil se stroze muž, jenž prožil s Táborem již 70 společných let. I v době svého zatracování a největší profesní slávy mu respektovaný odborník a pedagog zůstal věrný. Tady v Táboře vznikala jeho uznávaná díla, sem za ním jezdili všichni, kteří mu potřebovali a chtěli naslouchat, z Tábora dodnes vyjíždí za svými studenty, které by už nikdo nespočítal.

Komise pro udělování ceny z letošních devíti kandidátů vybrala pouze jediného. Volba a shoda na jménu musela proto být vzácně silná a jasná. V opačném případě, a není jich málo, se pak o cenu dělí i více nominovaných. Milan Nakonečný se letos po Petru Brátkovi stal již 36. držitelem ceny za výrazný prospěch Táboru. Za jeho nominací stáli například Jiří Návara s Petrem Nývltem. „Pan profesor Nakonečný je současná a možná i nejvýznamnější intelektuální osobnost v Táboře. Nikoho důležitějšího tady v současné době nevidím. Intelektuál je v dnešním světě trochu zatracovaný, i z úst prezidenta zaznělo, že intelektualismus a kavárenský establishment je k ničemu. Vždy po nějakém průšvihu se ale ukázalo, že k něčemu byl. Pan profesor vychoval spousty Táboráků, napsal přes padesát knížek, mluví šesti jazyky, nevím, kdo dnes na intelektuální rovině prezentuje Tábor lépe než on,“ zdůvodnil svou iniciativu Jiří Návara.

Petr Nývlt, učitel na Gymnáziu Pierra de Coubertina, Milana Nakonečného oslovil coby odborníka v již zmíněné alchymii. „Když jsem pracoval na své disertační práci, požádal jsem ho, zda bych s ním mohl konzultovat některé taje magie a spirituální alchymie, a on souhlasil. Kromě profesního zaměření na psychologii totiž patří k předním odborníkům na magii a spirituální alchymii a tyto nauky vědecky zkoumá. Publikoval také několik knih, které jsou neocenitelným zdrojem pro všechny, kteří se těmito tématy seriózně zabývají. Postupně jsem během našich přátelských setkání zjistil, že je skutečně vynikajícím odborníkem a publicistou, ale také výjimečně čestný, skromný, zásadový a pracovitý člověk. Muž, který se nebojí jít proti proudu, když ví, že bojuje za pravdu,“ přidal Petr Nývlt k letošnímu oceněnému.

Cenu za aktivitu a propagaci města v oblasti umělecké, sportovní, kulturní, ekonomické, ekologické, ale také vědecké a za celoživotní přínos uděluje Tábor od roku 1993. Historicky prvními držiteli jsou MUDr. Stanislava Kypetová, a to za osobní přínos v oblasti ekologické výchovy mladých lidí a životního prostředí, a spolu s ní zároveň Marko Lucina. Ten cenu díky své první soukromé galerii v Táboře získal za propagaci města, zvýšení jeho turistické přitažlivosti a provoz galerie Lucina.