„Stěžejní prvek celého operačního plánování je štáb praporu. Ten musí během analýzy úkolu získat potřebné informace, např. o rozmístění nepřítele, terénu a klimatických podmínkách nebo vnitropolitické situaci a náladě civilního obyvatelstva, které pak předává jednotkám plnícím úkol v daném prostoru. Důraz u MDMP je především kladen na operační, zpravodajskou a logistickou skupinu štábu. Společným úsilím pod řízením náčelníka štábu je vytvoření tzv. operačního rozkazu, podle kterého podřízené jednotky provádí činnost. V tomto dokumentu musí jasně zaznít „5Ws“, tedy kdy, kde, kdo, co, a proč má dělat,“ vysvětluje základní náplň kurzu jeho organizátor kapitán Jan Hanudeľ.

Šestice amerických instruktorů nejprve účastníky kurzu provedla teoretickou přípravou, při které jim vysvětlila jednotlivé kroky plánovacího a rozhodovacího procesu. Následně pak tento postup procvičili prakticky na zadaném scénáři.

„Studenti byli rozděleni do dvou pracovišť. Jedno pracoviště představovalo štáb 151. ženijního praporu a druhé štáb 153. ženijního praporu. Oba prapory používaly současnou strukturu, byly zařazeny do sestavy americké brigády a v rámci scénáře posilovány o síly a prostředky 152. ženijního praporu, který byl vytvořen k 1. 1. 2020. Prostor operace, na kterém se celé plánování odehrávalo, byl o rozloze několika stovek kilometrů čtverečních. Těžištěm úsilí 151. ženijního praporu bylo násilné překonávání vodních toků. Na opevňování a zřizování minových polí se zaměřoval 153. ženijní prapor. Plánování řešilo tyto oblasti: zabezpečení pohybu vlastních vojsk, ochranu vlastních vojsk a omezení pohybu nepřítele,“ upřesnil stěžejní úkoly operace kapitán Hanudeľ.

Dosažené výsledky plánovacího a rozhodovacího procesu, ale i návrhy a otázky, předkládaly a konzultovaly jednotlivé skupiny s hlavním instruktorem kurzu majorem Pattersonem.

„Neočekáváme, že se všichni stanou experty poté, co absolvují tento kurz. Pro ně je nejdůležitější pochopit celý proces a jak jeho jednotlivé kroky fungují. Později, po postupu na vyšší velitelské a štábní funkce, jim to pomůže si uvědomit, jak mají k jednotlivým úkolům přistupovat a jak je správně řešit,“ poukázal na hlavní cíl celého kurzu major Jacob Patterson ze 176. ženijní brigády v Texasu.

Nejtěžší pro všechny účastníky byl tzv. výstup neboli „brief“, který probíhal plně v anglickém jazyce. Tyto výstupy se formou prezentace uskutečnily celkem čtyřikrát v průběhu dvou týdnů a podílet se na nich musel každý.

„Rozdíl mezi jednotlivými vystoupeními byl hlavně v tom, že při prvním jsem rozuměl pouze tomu, o čem jsem mluvil já. Při tom posledním „briefu“ jsem se už orientoval i v těch ostatních částech prezentace, a mohl jsem si tak vytvořit ucelený pohled na celý problém,“ prozradil své zkušenosti poručík Lukáš Hujo ze ženijního praporu v Seredi.

Zakladatel a průkopník myšlenky výcviku MDMP v posádce Bechyně byl major Robert Niesyt. Druhý běh kurzu se od loňského lišil především tím, že účastníci kurzu absolvovali také war-gaming neboli válečnou hru. Další MDMP se plánuje opět na příští rok přibližně ve stejnou dobu.

„Příslušníci 15. ženijního pluku jsou navíc pozváni na výcvik MDMP úrovně ženijní brigády, který se připravuje v Texasu, a to v červnu letošního roku, kde by měli působit na určených štábních pozicích jako „shadows“. Účast na cvičení takového rozsahu, by umožnila získání dalších zkušeností a možnost posunutí kurzu na vyšší úroveň,“ domnívá se kapitán Hanudeľ.

Zuzana Králová