Loyal Leda je cvičení na úrovni velitelství tří sborů s počítačovou podporou, tzv. Computer Assisted Excercise (CAX). Scénář vychází z reakce na hypotetickou agresi protivníka proti členské zemi NATO a aktivace článku 5 Severoatlantické smlouvy, zahrnuje širokou škálu výzev moderní hybridní války, včetně těch, které vyplývají z oblastí vesmírné a kybernetické domény. Protože se jedná o štábní cvičení, všechny manévry a incidenty budou probíhat pouze simulovaně za účelem procvičení plánování a řízení operací, které by byly vedeny v rámci území Aliance.

Cílem je zvýšit schopnost spolupráce na úrovni sborů a divizí na základě použití společné alianční doktríny pozemních sil. Zapojí se do něho Sbor rychlé reakce francouzské armády (RRC-FR), Mnohonárodní sbor severovýchod (MNC-NE) a 1. německo-nizozemský sbor (1GNC). Právě poslední jmenovaný je hlavním partnerem Armády ČR při tomto cvičení.

Na území ČR i v Polsku

Samotné cvičení proběhne v ČR a Polsku. 1GNC rozvinul na našem území hlavní a předsunuté místo velení, a to na letišti v Bechyni a na cvičišti Tisá. „Odtud bude během cvičení spolupracovat s podřízenými divizemi. Je to vůbec poprvé, co na území ČR cvičí NATO velitelství tak vysokého stupně. Činnost divizí bude simulovaně sehrána ve výcvikovém středisku společných sil NATO (Joint Force Training Centre, JFTC) v polské Bydhošti, které je vybaveno technologiemi pro počítačově podporovaná cvičení takového rozsahu,“ přibližuje majorka Tereza Kabourková, tisková a informační důstojnice Velitelství pro operace AČR.

Cenné zkušenosti pro českou armádu

Štábního cvičení 1. německo-nizozemského sboru se za Armádu ČR zúčastní necelé dvě desítky vojáků, a to ve velitelských strukturách 1GNC působícího v ČR. Dalších více jak čtyřicet českých vojáků se zapojí do činnosti tzv. Response Cell (RC) hrající úlohu fiktivního velitelství 10. mechanizované divize a dalších jednotek (např. protivzdušné obrany nebo průzkumu), které spadají do struktury 1GNC. „Naším úkolem je odehrát činnost podřízených prvků sboru, tedy mechanizované divize a jednotek bojové podpory a bojového zabezpečení tak, abychom vytvořili podmínky pro splnění cílů výcviku 1GNC,“ přiblížil činnost našich vojáků v sestavě RC velitel skupiny podplukovník Pavel Váverka.

HNS neboli všestranné zabezpečení hostitelskou zemí

Armáda ČR je v tomto cvičení také hostitelem aliančních vojáků a jejím úkolem je všestranně zabezpečit místa velení sboru na našem území. Toto komplexní zabezpečení je uváděno jako Host Nation Support (HNS). Spočívá v logistickém zabezpečení vojáků 1GNC při přesunu na naše území, při výstavbě zázemí i zajištění činnosti během celého cvičení.

Bechyňští ženisté trénovali velení a řízení vojáků v angličtině.
OBRAZEM: Bechyňští ženisté trénovali velení a řízení vojáků v angličtině

Vše začalo přesunem spojenců na území ČR již na začátku února. Velení 1GNC čítá 750 vojáků. Pro výstavbu zázemí míst velení a cvičení takového počtu vojáků je potřeba i velké množství materiálu. AČR jako hostitel nabízí podporu například v podobě doprovodů konvojů, výstavby a zabezpečení ubytování, stravování nebo ochranu zřízené základny i prostorů působení.

Místa velení sboru pomáhali už od začátku února střežit vojáci aktivní zálohy. Příslušníky pěší roty Aktivní zálohy KVV Brno vystřídali minulý týden jejich kolegové z pěší roty KVV Olomouc. „Účast na mezinárodním cvičení takového druhu byla pro naše příslušníky velká zkušenost,“ vyzdvihl prestiž cvičení pro vojáky pěší roty Aktivní zálohy KVV Brno velitel jejich skupiny, kapitán Václav Podloucký.

Bechyňští ženisté trénovali stavbu předsunuté základny.
OBRAZEM: Bechyňští ženisté trénovali stavbu základny

Integraci příslušníků AČR do příslušných Response Cell, včetně poskytnutí HNS na území ČR řídí Velitelství pro operace. „Účast AČR na cvičení LOLE24 perfektně zapadá do plánu operační přípravy Velitelství pro operace a dalších součástí Armády ČR,“ vyzdvihl přínos účasti na cvičení velitel Velitelství pro operace generálmajor Václav Vlček.

Zapojením do plánování a řízení operací sborového velitelství NATO a poskytnutím HNS se tak navyšuje operační schopnosti české armády.

- Steadfast Defender 2024 je největší cvičení Severoatlantické aliance od konce studené války. Bude probíhat od ledna do května 2024.

- Zapojí se do něho všech 31 spojeneckých zemí a Švédsko. Zúčastní se na 90 tisíc aliančních vojáků. Zastřešuje 13 souvisejících aliančních cvičení a dalších na ně navazujících mezinárodních a národních cvičení.

- Cílem cvičení je demonstrovat schopnosti Aliance rychle nasadit síly ze Severní Ameriky a dalších území NATO k posílení obrany Evropy a tím ukázat sílu a odhodlání Aliance bránit její území a společné hodnoty.