Tři trojky, tři dvojky. S tímhle vysvědčením by se plánská radnice domů bát nemusela, ale nějakou tu stovku od babičky by za něj asi neměli čekat. Nejhorší průměr vyšel radním za životní prostředí, nejvíce jedniček dostali od deváťáků místní základní školy naopak za sportovní vyžití.
Za špatné životní prostředí může hlavně E55. Takže v tom jsou plánští radní nevinně.

„Vadí mi tady provoz. Konečně by se měla dodělat dálnice,“ míní Honza. Další jeho výtky už by si ale trochu k srdci vzít mohli. „Plánské továrny také životnímu prostředí moc nepřispějí. Navíc tu nejsou žádné parky, vůbec není kam chodit,“ dodal.

Starosta Jiří Šimánek: Alfou a omegou života v Plané nad Lužnicí je dopravní zatížení především centra města. Více než 20 000 projíždějících aut denně je skutečnost bez jakéhokoliv vlivu vedení města. Když před čtyřmi roky seskupení občanů postavilo svůj vznik na heslu: Vybudujeme dálnici, velice rychle svoje předvolební heslo změnilo na: Budeme se snažit o vybudování dálnice. Tím jsem k problému dopravy řekl prakticky vše. Pokud si někdo skutečně myslí, že třiapůltisícové město, kterým Planá je, má rozhodující hlas v rozhodování o výstavbě dálnice, potom to může být mladý člověk, což ho omlouvá, a nebo člověk nemající vůbec pojem o financích a možnostech samosprávy. Nejdůležitější v tomto okamžiku je skutečnost, že dálnice D3 se okolo Plané nad Lužnicí konečně staví a že by se v roce 2012 auta mířící z Prahy na jih měla našemu městu opravdu vyhnout. Na tuto chvíli čekají všichni Plaňáci bez rozdílu věku. Tento okamžik se stane mezníkem v novodobé historii města a věřím, že mezníkem veskrze pozitivním.
Plánská průmyslová zóna je největší v celé aglomeraci Táborska. Na jedné straně to je přínos ve velkém počtu pracovních příležitostí a v poslední době i nezanedbatelný přínos do městské pokladny, na druhé straně kouřící teplárna, zápach z převážených vepřů a samozřejmě stovky nákladních automobilů, které průmyslovou zónu dopravně obsluhují. Zlepšení přinese rovněž vybudování dálnice D3, protože celá průmyslová zóna se nachází podél sjezdu z dálnice.
Rozšiřování zeleně, a tím zlepšení vzhledu a čistoty města, patří mezi základní priority vedení města. Důkazem toho je nové ozelenění Nádražní ulice a parku za farským rybníkem. Na podzim dojde k ozelenění dalších čtyř ulic. Mezi příjemné zelené plochy patří plánský poloostrov a samozřejmě zákoutí kolem řeky Lužnice. Město zpracovalo projekt na obnovu Zámeckého parku včetně krásné lipové aleje. Samotná realizace je vázána vzhledem k rozsahu prací a finanční náročnosti na získání dotace.

Chybí tu kino, kulturák tu také není, nepořádá se tu nic, co by se pravidelně opakovalo, ani diskotéky. Pro mladé tu zkrátka není žádná kultura. Tak to si o Plané nad Lužnicí myslí Eliška.
„V poslední době se tu ale konalo docela dost akcí. Třeba Bambi, nebo Vodnický den. Já ke kulturnímu vyžití moc výhrady nemám,“ oponuje Denisa.
Každopádně za kulturní vyžití má plánská radnice za tři. Paní učitelka by ale musela konstatovat, že je to pěkná trojka. Za průměr 2,56.

Starosta: Co se kulturního vyžití plánských občanů týká, nastal v poslední době v této oblasti určitý posun. V minulosti se kulturní nabídka soustředila převážně do období adventu. Dnes se snažíme rozložit jednotlivé akce do celého roku. Celá řada akcí se koná již pravidelně. Objevily se dokonce i názory, že kulturní nabídka je již zbytečně veliká a že je třeba některé akce zrušit. Můj názor je všeobecně známý. Kultury a sportu není nikdy dost. V našich podmínkách nebude kultura nikdy samofinancovatelná, a proto je třeba ji podporovat. Do přípravy a vlastní organizace kulturních a společenských akcí se vedle radnice zapojují desítky dobrovolníků z řad občanů a jednotlivých spolků. Za to jim patří velké díky. Jen díky nim se staly některé akce doslova masové, a to vše za velice přijatelných finančních nákladů. Některé věkové kategorie již mají pravidelné akce. Bohužel tak tomu není zrovna u kategorie „náctiletých“. Kulturní a společenskou nabídku pro tuto věkovou kategorii bych já hodnotil sotva dostatečnou. Této skupině našich plánských občanů dlužíme jednoznačně nejvíce. Důvodů je několik. Jedním z nich je, že nabídka se na současnou úroveň dostává postupně a samozřejmě chvíli trvá, než vytvoříme nabídku akcí pro všechny věkové skupiny. Druhým důvodem je obava majitelů prostorů, kde by se mohly konat například diskotéky, country večery, apod. z chování mladých lidí. Do svých podniků investovali značné finanční prostředky, ale při těchto akcích dochází často k ničení a poškozování jejich zařízení. Samozřejmě to nelze paušalizovat na všechny mladé lidi, ale škoda, kterou způsobí pět mladíků, zcela vyrovná ekonomický přínos akce pro sto a více návštěvníků. Přesto se chystáme pro tuto věkovou skupinu vymyslet a připravit akce, kde by se mohli potkávat a pobavit. Kino vzhledem k potížím okolních kin, zřejmě budovat nebudeme. O prostorách, kde by se mohly pořádat kulturní a společenské akce bez ohledu na počasí samozřejmě přemýšlíme a v tomto směru i něco připravujeme.

Sportovní vyžití je ve městě chvalitebné. Tak to alespoň ohodnotili plánští deváťáci.
„Udělalo se tady toho v poslední době hodně. Bazén, u něj hřiště s umělým povrchem, dá se na něm hrát volejbal, nohejbal i tenis. Jediné, co mi tady chybí, je cyklostezka a turistické trasy. Dal jsem radnici dvojku,“ prozradil Honza.
Eliška si ale myslí, že všechno je v Plané spíš pro malé děti. Sabina postrádá třeba basketbalové koše před školou.
„Ty tam jednu dobu byly, ale srocovala se u nich omladina a my nedělali nic jiného, než sbírali vajgly,“ reagovala na Sabininu poznámku učitelka.
„Stejně tady ale nemáme vůbec kam chodit. Po škole můžeme jenom do cukrárny nebo na zastávku,“ nedala se Sabina.

Starosta: Možnosti sportovního vyžití jsou v Plané nad Lužnicí na velice slušné úrovni. Vedle fotbalového hřiště, školní tělocvičny, tenisových kurtů a tenisové haly mohou občané všech věkových kategorií využívat víceúčelové hřiště u nádraží a nové Sportovní centrum za řekou. Na těchto sportovištích mohou provozovat celou řadu sportů.

Zastávka. Dalším hodnoceným předmětem je dopravní spojení. Tady hodnotili žáci za tři.
„Autobusy jezdí docela často, ale o víkendech sem zajíždí jen třináctka, a to jen každou hodinu. Taky by se měly upravit časy podle toho, kdy končíme ve škole,“ přeje si Sabina. Rovněž se jí nelíbí, že vlak a autobus nejsou zkoordinovány. „Tak třeba v pětatřicet jede autobus a hned ve čtyřicet jede vlak. Kdyby se to rozložilo…“
Eliška dala dostatečnou. Na Strkov prý nic nejezdí. A Honza rovnou přišel se zlepšovákem: „Mohly by se rozšířit zastávky po celém městě. Zavedl bych spoj, který by obsluhoval jenom Planou, ale všude.“

Starosta: Četnost spojů městské hromadné dopravy je limitována jediným činitelem, a tím jsou finanční prostředky. Existují minimálně dvě možnosti, jak městskou hromadnou dopravu řešit. Tou první jsou časté, ale poloprázdné spoje a zároveň chybějící peníze na další potřebné záležitosti v našem městě, a nebo současný stav vycházející z provedeného průzkumu a finančních možností města. Strkov a zejména lokalita Nad Hejtmanem se neustále rozrůstají a tomu odpovídá rozšiřující se dopravní spojení. Spojů na Strkov samozřejmě přibývá, stejně tak roste počet zastávek v Plané nad Lužnicí, aby došlo ke zkrácení docházkové vzdálenosti.

Pomáhat škole se plánské radnici vyplatilo. Chvalitebná je určitě dobrá známka. Eliška ví, že na budově je nová fasáda i střecha, žáci mají i novu tělocvičnu. „Chybí mi tady ale místo, kde bychom mohli trávit volný čas. Něco jako klub. Mohli bychom tam chodit o přestávkách, nebo když čekáme na autobus.“
Honza dal jedničku. „Rekonstukce musela stát dost peněz. Myslím, že se o nás celkem starají.“

Starosta: Plánskou základní školu navštěvuje zhruba 300 dětí, tj. okolo osmi procent všech občanů města. Ročně se na provoz základní školy vynakládá zhruba 5 až 6 procent rozpočtu města. V loňském roce se do zateplení školy a dalších důležitých oprav investovalo více než 23 milionů korun. Výsledkem této akce je zateplení všech objektů školy, nová fasáda, nová střecha, nové a moderní zastínění oken a nový strop ve školní tělocvičně. I zde jsem již slyšel hlasy, že se do školy investují velké finanční prostředky, které by se měly směrovat někam jinam. Moje odpověď by byla podobná jako u financování kulturní nabídky. Prostředky vložené do školy se vracejí jednak úsporami ve spotřebě tepla, ale především při výchově nové generace, která se jednou ujme vlády nad naším městem. A záleží především na nás starších, jak je na dobu budoucí připravíme.

Celkově ohodnotili deváťáci práci svojí radnice dvojkou. Někteří vyplnili i kolonku mimořádná pochvala. Za koupaliště, za občerstvení na zastávce, za nový tartanový povrch, za cukrárnu i za kulturní akce. Takže omladina nakonec jen nekritizovala.

Starosta: Je určitě dobře, že si dospívající mládež všímá svého okolí, ve kterém žije. Je celkem logické, že jejich názory jsou spíše kritické než pochvalné. Mladý člověk byl vždy i v minulosti více revoltující než starší usedlejší člověk. Samozřejmě i priority u mladé generace jsou jiné než u střední a starší generace. V průzkumu, který jsme na základní škole prováděli zhruba před rokem, zvítězila mezi nejvíce chybějícími věcmi zeď na sprejování. Co dodat?
Mladší generace bývá vůči zaběhlým zvyklostem a nedostatkům kritičtější a náročnější, a to je dobře. V současné době není jiný názor zakázán, ale naopak, pokud je dobrý, tak vítán. Jde jen o to poznat, která myšlenka je ta nejlepší. K tomu, abychom my starší znali lépe potřeby například té nejmladší generace, by mohla pomoci třeba dětská městská rada nebo rada „náctiletých“. Řešením by mohlo být i pravidelné otevřené fórum ke konkrétnímu tématu. Řada věcí, kritizovaných v anketě, je ve skutečnosti zcela jiná, ale důvodem může být neznalost problému, tolik oblíbený pouze kritický pohled a nebo třeba jen malá informovanost. To se týká například údajně zcela chybějících spojů na Strkov nebo neexistence klubu v základní škole. Na poznané se samozřejmě snáze reaguje. Ale to už jsou možnosti, vzhledem k tomu, že za necelý měsíc začínají prázdniny, především pro druhou polovinu roku, to znamená možnosti a výzvy pro nové vedení města, které vznikne po podzimních komunálních volbách.
Závěrem bych chtěl všem, kteří se zúčastnili hodnocení práce vedení města, poděkovat.