Krajský soud v úterý zamítl odvolání Daniela a Jiřího Janouškových z Prachatic proti rozsudku, jímž byli uznáni vinnými trestným činem vydírání.
K odvolání spoluobžalovaného Václava Geiera soud ortel první instance „kosmeticky“ korigoval zpřesněním zákazu činnosti. Jako bývalý policista nesmí pět let sloužit u bezpečnostních složek.
Dvouleté podmíněné tresty každému z obžalovaných tedy zůstaly v platnosti.

„Přátelsky“ donaha

Trojice odvezla na sklonku roku 2006 mladého muže proti jeho vůli k Lázním sv. Markéty v Prachaticích. K „přátelskému rozhovoru“ ho tam vylákal Václav Geier. Účelem bylo umožnit spoluobžalovaným, aby tam mladíka zastrašili a přinutili omluvit se bývalému zaměstnavateli snad za údajné pomluvy.

Janouškové měli poškozeného na polní cestě mj. svléknout donaha, vyfotografovat a přinutit zatelefonovat zmíněnému zaměstnavateli. Pak ho donutili vlézt do kufru mercedesu a odvezli ho zpátky. Podle obžaloby ho také fyzicky napadli a zranili, to ale okresní soud posléze neměl za prokázané.
Snímky nahé oběti se objevily vyvěšené ve městě s telefonním číslem a nápisem „Chcete mě?“.

K události soud mj. vyslechl jako svědky dva další muže, kteří byli zacházení s poškozeným přítomni. Podobně jako oni i Václav Geier sledoval děj z bezprostřední blízkosti.

Ne tak zlé?

Poškozený u hlavního líčení změnil výpověď a událost se snažil bagatelizovat. Soud však vyšel z jeho výpovědi z přípravného řízení, která v zásadních skutečnostech korespondovala s výpovědí obžalovaného Jiřího Janouška a svědků události.
Daniel Janoušek tvrdil, že šlo o poměrně vzrušenou debatu, ale situace prý nebyla tak vyhrocená, jak obžaloba podala. Jiří Janoušek u soudu svou první výpověď změnil.

Václav Geier tvrdil, že poškozený měl chystat útok na zdraví a majetek Daniela Janouška. Noční akce prý na něho měla morálně zapůsobit. Soud ale měl vinu všech tří obžalovaných za prokázánu.
Přihlédl k tomu, že samotný poškozený čin později zlehčoval, a v sazbě dva až osm let vyslovil tresty na samé spodní hranici. Bývalého policistu Geiera soud uznal vinným i ze zneužívání pravomoci veřejného činitele.

Loni 17. června večer vyhledal v bydlišti mladistvého, jehož podezíral z poničení motorodea provozovaného jeho rodinou. Představil se jako kriminalista a po chlapci pod hrozbou pokuty či podmíněného trestu měl požadovat přiznání se.
Obžalovaní se odvolali. Obhájce Václava Geiera mj. poukazoval na to, že další dva muži, kteří událost u Lázní sv. Markéty sledovali, prý stejně jako jeho klient nebyli obviněni a vypovídali pouze jako svědkové. Ve druhém případě je prý Geier obviňován jen tvrzením nezletilého, kterému prý možná smyšlená událost měla posloužit k omluvě k písemce z matiky.

Obhájci dalších obžalovaných namítali, že žádný nátlak jejich klientů na poškozeného z lesa u Markéty není prokázán. Jejich jednání prý „neodpovídá normálu“, ale jeho intenzita nenaplňuje skutkovou podstatu trestných činů.
Státní zástupce naopak mínil, že takové jednání skutečně před trestní soud patří.
Václav Geier pak v posledním slově věc líčil jako na něho nachystaný komplot vzájemně provázaného okruhu osob. Událost prý byla účelově vyšetřována s cílem poškodit ho. Cítí velkou křivdu…

Vina prokázána

Krajský soud rozsudek upravil jen ve výroku o zákazu činnosti Václavu Geierovi.
Předsedkyně senátu v odůvodnění mj. uvedla, že na rozdíl od osob slyšených jako svědci Geier věděl, že jde o zastrašovací vyřizování osobních účtů. „Proto nestandardními úkony jemu vlastními zajistil přítomnost poškozeného na místě a během události nijak nezasáhl v jeho prospěch,“ řekla.
Ve druhém případě se prezentoval jako policista k dosažení soukromého účelu. Zneužil tedy pravomoci veřejného činitele.
Úterní rozhodnutí krajského soudu je pravomocné.

Vladimír Majer