O víkendu byl k vidění kompletní archiv mezenské kroniky - Pamětní kniha obce Mezné a kroniky SK Rapid Mezná 02 a mnoho dalších.

Výstavy se zúčastnili mezenští rodáci, bývalí i současní občané a další hosté. Na akci dále zavítali i starostka Romana Chvojková, místostarosta Václav Pražma, bývalí kronikáři Vladimír Leška a Věra Hájíčková, místostarosta obce Přehořov Michal Paleček, kronikář města Veselí nad Lužnicí Václav Jelínek, kronikář obce Řípec Jaroslav Fišer, kronikářka obce Roudná R.Němejcová a Spolek přátel historie obce Košice v čele s kronikářkou Alenou Procházkovou.

Výstava archivu kroniky byla uspořádána také u příležitosti 655 let od nejstarší dochované písemné zmínky o Mezné. Byly zde zároveň představeny nové propagační materiály – dvě nové pohlednice obce a skládačka s textem o historii a současnosti obce.

Jan Kolář, kronikář