Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová schválila projekty za bezmála 17 milionů korun na stavební úpravy v obcích a městech, které umožní bezbariérové vstupy do budov městských a obecních úřadů a do domů s pečovatelskou službou. Peníze půjdou i na lepší dostupnost sociálních a technických zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu.

„Naše dotace putují na vybudování plošin u vstupů do obecních a městských úřadů, na vestavby výtahů a celkově na zpřístupnění budov a odstranění bariér, které jsou překážkou pro naše handicapované spoluobčany,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj evidovalo deset žádostí o podporu v rámci programu Bezbariérové obce, přičemž na podporu dosáhli téměř všichni žadatelé. Schváleno bylo celkem devět projektů. Odstranění bariér se tak dočká i městský úřad v Táboře.

Jak uvedl starosta Jiří Fišer, o dotaci žádali už několikrát. „Máme proto již předem zpracovaný projekt a vše je projednáno i s památkáři. Nyní tedy už jen budeme čekat na peníze, abychom mohli začít s přestavbou,“ sdělil.

Celkové náklady na vybudování výtahu se šplhají na 5,4 milionu, z toho dotace od ministerstva pokryje 2,7 milionu korun.