- Úřední hodiny budou pouze v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin. V ostatní dobu budovy městského úřadu i úřadu práce uzamčeny.

- V úředních hodinách ale také nebude umožněn zcela volný pohyb osob po budovách.

- Na Tabačce na Husově náměstí (úřad práce) bude v atriu v recepci po dobu úředních hodin služba, která bude filtrovat pouze nutné případy a posílat je do příslušných kanceláří.

- Budova číslo popisné 6 na Žižkově náměstí (matrika) bude uzamčena i v úředních hodinách.

- Budova číslo popisné 3 na Žižkově náměstí (u kostela) bude v úředních hodinách služba v zádveří pod schody, která rovněž bude filtrovat nutné případy.

- Budova číslo popisné 11 na Žižkově náměstí (sídlo městské policie) bude uzamčena i v úředních hodinách, klienti budou zvonit na městskou policii a ta je bude (pouze v úředních hodinách) pouštět dále.

- Stále platí výzva pro veřejnost, aby bedlivě zvážila nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách městského úřadu.

- Provoz mateřských škol zřizovaných městem zůstává zachován.

- Základní škola Helsinská se s okamžitou platností stává místem, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí.

- Technické služby Tábor uzavřely své provozy – správu hřbitovů, veřejná WC, správu parkovišť.

- Bytes Tábor vyhlásil zákaz návštěv pro všechny nájemníky a vlastníky bytů v sídle společnosti.

- Nekonají se svatební obřady, vítání občánků.

- Městská police se zaměří na kontrolu zákazu shromažďování.

- Město Tábor nakoupí generátory ozónu mj. pro potřeby pečovatelské služby.

- Město Tábor vyzývá veřejnost k domácí výrobě necertifikovaných roušek. Nosit roušky ve veřejném prostoru, v MHD je normální! Roušky obsahují i některé autolékárničky. Zároveň běží výroba roušek zadaná v místních firmách - Dita, Kalas, Unuo a Angel Wings. Jakmile jich bude dostatek, město je dá k dispozici veřejnosti.

- Město Tábor zprostředkuje přes odbor sociálních věcí seniorům síť dobrovolníků, kteří pomohou s nákupy, dovážkou obědů, venčení psů a další. Registrace dobrovolníků nabízejících pomoc proběhne přes jednoduchý formulář, který bude zveřejněn v odpoledních hodinách.

- Tělovýchovná zařízení města Tábora zjišťují na hygienické stanici podmínky pro vytvoření městských táborů pro děti zaměstnanců z řad policie, nemocnice, energetiky, hasičů.