Ve čtvrtek pak bude jeho provoz omezen do 14.30 hodin. V tuto dobu nebude možné podávat žádosti ani vydávat osobní doklady.

Důvodem je převod činnosti na nové verze klientských aplikací. Nově také budou vydávány občanské průkazy pouze s kontaktním elektronickým čipem. Stejně tak v souvislosti s digitalizací a částečným rozvolněním místní příslušnosti na úseku agendy řidičů nebude možno provádět výkon činnosti na úseku řidičských průkazů, a to i v oblasti uznání profesní způsobilosti řidiče.

Vzhledem k přerušení dodávek elektrické energie v budově Husovo nám. 2938 v pátek bude také od 12.00 do 16.00 hodin omezen provoz ve všech agendách Městského úřadu.