Dítě a pes je podle mluvčího táborských strážníků populárně naučný program, při kterém kynolog městské policie učí předškolní i školní děti správnému chování ke psům. Jako bonus vždy následuje ukázka dovedností a výcviku policejního psa, kterého kynolog bere s sebou.

Psovod dětem nejprve poutavou formou vysvětlil, jak se mezi sebou psi dorozumívají a jak tato komunikace funguje i ve vztahu k člověku. "A protože nepochopení nebo nerespektování některých signálů vysílaných psem bývá častou příčinou jeho útoku na člověka, naučily se děti některé tyto signály rozpoznávat. Nyní již například vědí, že pejskové obyčejně nemají rádi, když jim někdo cizí sahá do jídla, na jejich oblíbenou hračku či bez dovolení majitele vstupuje na jimi střežené území. Psovod jim dal také návod, jak se mohou útoku psa vyhnout a jak se mají zachovat v případě, že k němu přece jen dojde," popsal Pavel Šimek.

A pak už následovaly ukázky výcviku od poslušnosti až po zadržení pachatele.