Jen dva měsíce zůstali čtenáři Městské knihovny Tábor bez možnosti návštěvy tohoto kulturního zařízení. Knihovna se od května do června stěhovala do nového sídla, a to na Žižkovo náměstí do budovy bývalé pošty.

Na této adrese, jak již Deník informoval, knihovna „spočine“ dočasně, přibližně dva roky. Důvodem je, jak připomněl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, hloubková rekonstrukce hlavní budovy v Jiráskově ulici zhruba za 60 milionů korun. Práce tu potrvají minimálně do konce roku 2025.

"Po dvouměsíčním hektickém stěhování Městská knihovna Tábor hlásí: první čtenáře přivítáme v úterý 2. července4. Letní provozní doba pro dospělé čtenáře bude od úterý do pátku od 8.00 do 17.00 hodin, pro děti a mládež v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin, ve středu a v pátek od 12.00 do 17.00 hodin, o sobotách bude přes prázdniny zavřeno," uvedl.

Pokračovala, že v rámci velkého stěhování specializovaná firma HrubyMOVING převezla z Nového na Staré Město zhruba 120 tisíc knih a další nutné vybavení, nábytek a podobně. "Přibližně 40 tisíc výtisků si do konce dubna lidé půjčili domů, čímž stěhování usnadnili. Knihovnická „rošáda“ přišla na půl milionu korun," zmínil mluvčí radnice.

Knihovna obsadila v rozlehlé budově bývalé pošty, která je od loňska v majetku města Tábora, pouze její část, a to přízemí a první patro. Ve vstupní chodbě, kde visely poštovní vitríny, se budou odehrávat výstavy.

"V chodbě na zemi návštěvníci uvidí piktogramy se šipkami, kam dále vést svoje kroky. V přízemí vlevo, kde fungovaly poštovní přepážky, čtenáři najdou oddělení pro dospělé v rozsahu výpůjčního fondu jako v Jiráskově ulici," doplnil. Pouze část naučné literatury bude v depozitáři a lidé si tituly půjčí na vyžádání.

„Co nás trochu mrzí, je, že tu máme menší prostory pro pobytové služby,“ podotkla ředitelka knihovny Eva Staněk. Do prvního patra, především do půlkruhové přístavby arch. Theodora Petříka, knihovna umístila dětské oddělení. V místnosti za půlkruhovým sálem lidé najdou CD a DVD. V první nadzemním podlaží, kde se nachází mj. ekonomické oddělení nebo ředitelna, příchozí najdou také dětskou hernu, klubovku na pořádání veřejných besed. Letní čtení se letos odehrají v nedaleké farní zahradě v Děkanské ulici.

Jak vysvětlila Eva Staněk, objekt ještě projde menšími úpravami za provozu, ale čtenářů se významně nedotknou. „Plánujeme také odplevelit a vyčistit dvorek ve vnitřním traktu, vybudovat tu letní posezení a zřídit mobilní kavárnu,“ uvedla Eva Staněk.

Za rohem objektu v ústí do Tržní ulice (proti domu U Husičky) je podle Luboše Dvořáka umístěn biblibox na vracení knih. Přímo před budovou knihovny zastavují na Žižkově náměstí autobusy MHD č. 60 nebo 61.

"Připravit někdejší poštu na provoz knihovny nebylo vůbec jednoduché. Bylo nutné většinu prostor vymalovat, opravit nerovné podlahy, zajistit objekt proti vlhkosti, která by mohla poškodit knihy, zavést internet, vyměnit nevyhovující světla, vycídit zašlou špínu, vyčistit lucernu v půlkruhové přístavbě, umýt okna atd. Stavební úpravy a běžné opravy přišly městský rozpočet na 700 tisíc korun," uvedl na závěr mluvčí radnice.

INFOBOX: Městská knihovna Tábor funguje od roku 1878. Eviduje na 6000 registrovaných čtenářů a nabízí 160.000 svazků. Knihovna půjčuje svým čtenářům kromě knih, CD a DVD s filmy, deskové hry, časopisy, noviny a e-knihy.