Obě petice na město doručili v závěru července, jelikož splnily požadavky petičního zákona, tak se jimi zabývali radní. „V pondělí 14. srpna pak rada města odsouhlasila odpovědi na ně,“ zmiňuje úvodem místostarosta Martin Mareda.

Oprava silnice za dva roky

První z nich, kterou podepsalo 47 obyvatel, se týkala opravy komunikace v ulici K Jordánu. „Tam nás petenti žádají o generální opravu v nejbližším možném termínu. Upozorňují zejména na to, že silnice v ulici dosáhla takového stavu opotřebení, že lokální opravy se zdají neefektivní,“ vysvětluje místostarosta.

Ulice K Jordánu, kde místní požadují opravu komunikace.Ulice K Jordánu, kde místní požadují opravu komunikace.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Odbor dopravy k tomuto podal stanovisko, že v ulici je komunikace běžně sjízdná. „Nenachází se v havarijním stavu, v květnu letošního roku se uskutečnila větší plošná oprava povrchu vozovky v prostoru křižovatky s ulicí Sportovní, na kterou asi nejvíce lidé upozorňují,“ dodává Mareda.

Neřesti Táboráků objektivem fotoaparátu. Uzavírku jordánské hráze stále někteří řidiči nerespektují. Smí sem jen autobusy, vozy stavby a záchranářů.
V zákazu na jordánské hrázi načapali strážníci stovky řidičů. Jednoho opakovaně

Město ale zároveň hodlá informovat petenty, že stavební práce jsou připravovány už od roku 2019. Projektová příprava byla koordinována s Vodárenskou společností Tábor. „Bohužel se ale nepodařilo se všemi vlastníky zasažených pozemků projektovou dokumentaci projednat, v současné době se tak prověřuje nový rozsah stavby tak, aby se oprava mohla uskutečnit v rozsahu, kde by nebyl nutný souhlas všech vlastníků,“ shrnuje s tím, že rekonstrukce by měla začít v roce 2025.

Sníží rychlost a vymění značení

Ulice Angela Kančeva, kde místní požadovali peticí úpravu provozu kvůli bezpečnosti chodců a dětí na hřišti.Ulice Angela Kančeva, kde místní požadovali peticí úpravu provozu kvůli bezpečnosti chodců a dětí na hřišti.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováDruhá z petic se týkala ulice Angela Kančeva. Petenti v ní požadovali umístění zpomalovacích retardérů a omezení maximální povolené rychlosti u dětského hřiště, získala podporu 35 místních obyvatel.

V ulici zrovna venčil psa postarší muž, který by nerad vyvolal svým názorem nevoli u některých sousedů. „Bydlím v sousední ulici Budovatelů, je pravda, že mladší ročníky tudy projíždí opravdu rychle, nebezpečné je to nejen u hřiště, ale třeba i u blízké mateřské školy,“ podotýká.

Dle jeho názoru bude jakékoliv opatření dobré. „O petici jsem tedy neslyšel, když zde neumístí retardéry, bude stačit, pokud přidají viditelnější značky nebo nařídí nižší povolenou rychlost. Jakýkoliv krok k bezpečnosti chodců bude jen dobře,“ míní senior.

Klokoty.
V Táboře začal 17. ročník květinové soutěže. Hlasovat lze na sociálních sítích

Navrhovaná opatření opět projednal odbor dopravy ještě s dopravním inspektorátem policie. Ten však umístění retardérů nedoporučil ani nepovolil. „Přesto pracovníci dopravního odboru situaci prošetřili na místě a podali návrh na místní úpravu provozu,“ vysvětluje Mareda s tím, že v této lokalitě se plánuje omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině. „Zároveň by došlo i ke změně stávajícího svislého dopravního značení, kdy by výstražná značka děti byla nahrazena značkou děti v reflexním provedení,“ dodává chystané změny.

Podle policie je lokalita v souladu s pravidly pro bezpečný provoz. „Instalace zpomalovacích prahů by vedla k narušení plynulosti silničního provozu, dalším důvodem je navýšení hlukové zátěže a zvýšení vibrací z rázů způsobených přejezdem a následnou akcelerací vozidel při překonávání těchto zvýšených prahů. Jejich umístěním by došlo také ke zhoršení odtokových poměrů dešťových vod z komunikace a ztížení možnosti provádění zimní údržby,“ zní vyjádření dopravních policistů.

Hledají další řešení

Starosta Štěpán Pavlík míní, že zpomalovací retardéry nejsou nic hezkého ani praktického. „Šroubuje se to do asfaltu, vydává to rázy a hluk, není to úplně komfortní řešení, i když jde o účelnou překážku. Raději zkusíme jiné metody, které ovlivní provoz kolem dětského hřiště. Prověříme možnosti vodorovného značení nakresleného na silnici, které výrazně přijíždějícího upozorní na situaci. Další možností je zavedení nějakého jiného režimu jako je například obytná zóna či sdílená zóna, protože jde o lokalitu poměrně uzavřenou,“ dodává k tématu.

Příští týden se chystá další místní šetření s místostarostou Radoslavem Kacerovským, kdy společně s Martinem Maredou a odborníky projednají další možnosti v oblasti vodorovného dopravního značení.