Jak vysvětluje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, novou čtvrť s byty, parkem a veřejnými budovami nevybuduje město Tábor pouze vlastními prostředky. "Klíčové tedy bude najít vhodné partnery, kteří budou realizovat postupný development vymezených částí území," uvedl. To je i důvod, proč město realizuje tržní konzultace za podpory týmu infrastrukturního poradenství České spořitelny.

Zájemci se mohou obrátit na projektového manažera: Ing. Michal Jeník, tel.: 704 993 202, e-mail: mjenik@csas.cz. Odkaz na podklady zveřejněné na profilu zadavatele, města Tábor zde.

Vedení města podle Luboše Dvořáka s potenciálními partnery prodiskutuje možnosti a meze budoucího spolupráce a konkrétní regulativy území, vtělené do územní studie. "Tržní konzultace se budou konat osobně nebo online, a to za přítomnosti týmu České spořitelny, Kanceláře architekta města Tábor a Norma architekti (autor vítězného urbanistického návrhu území) v průběhu července až srpna 2024. Konkrétní schůzky se budou organizovat individuálně až s jednotlivými zájemci," přiblížil.

Nově se formující rezidenční čtvrť nesoucí historický název Dvorce je situována v severozápadní části města, v docházkové vzdálenosti od historického centra. V minulých letech prošlo území procesem rekultivace a zbořením všech částí bývalých kasáren. Lokalita bývalého vojenského prostoru je nyní otevřená novým kreativním myšlenkám. Město vítá a oceňuje know-how potenciálních partnerů, které může přispět k vytvoření jedinečného a inovativního prostoru.

INFOBOX: Urbanistický návrh území od týmu Norma architekti, který následně zpracoval území studii, vytváří základní rámec pro budoucí development celého území. Stanovuje základní regulativy pro výstavbu jednotlivých domů, ulic a další infrastruktury. Územní studie předpokládá v území rozšíření stávajícího parku, na jižní hraně má vyrůst spolkový dům otevřený do náměstí. Severním směrem podél Kyjevské ul. na něj navazují pětipodlažní bytové domy, v centrální části území tři bloky městského bydlení ve formě viladomů a townhousů. Území Dvorců na severu poté zakončuje blok určený pro občanskou vybavenost. Obchody a služby v parteru jsou navrženy převážně podél Kyjevské ulice.