Informaci oznámila Marie Sovová z táborského odboru financí. „Sdělujeme všem poplatníkům místního poplatku ze psů, že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice bude správce poplatku tolerovat úhradu poplatku do 31.července,“ uvedla.

Za toto období nebude vyměřována žádná sankce za pozdní úhradu. V době mimořádného stavu je městský úřad pro veřejnost otevřen jen velmi omezeně. Proto prosí občany, aby volili nyní výhradně bezhotovostní úhradu na účet 8010-701427349/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

"Přesnou částku, kterou mají chovatelé zaplatit, obdrželi na zaslané složence," upřesnila Marie Sovová.