Obě místa na mapě spojuje nejen název, ale především jejich zakladatel Zdislav z Měšic. Nejprve se roku 1294 usadil nedaleko Prahy, o dva roky později zamířil na jih, aby založil osadu nedaleko Kozího hrádku. To ještě netušil, že za dvě století bude sousedem vojensky silného Tábora, jehož součástí se Měšice později staly.

Mezi obyvateli obou Měšic v sobotu vzniklo přátelství a historicky první společné setkání na zdejší půdě. Iniciativa se zrodila ve Středočeském kraji. „Napadlo to náš Měřický zabijačkový tým, což je občanské sdružení, které se snaží pro lidi dělat zábavu a udržovat tradice. Zjistili jsme, že jediné další Měšice v republice jsou pouze tady. Stoprocentně chceme v kontaktu pokračovat a dnes se určitě domluvíme, kdy přijedou k nám. Už něco pro jejich příjezd připravujeme, takže my s tím počítáme a oni se nebudou moci vymlouvat. Je třeba rozvíjet dobré mezilidské vztahy,“ řekla za Středočechy s rozhodností Ludmila Šembery.

Rozhodnutí o výpravě Táboráků padlo okamžitě po přivítání hostů tradičním chlebem a solí. V říjnu se bude u Prahy zabíjet, au toho nechtějíchybět.
„Chtěli vidět hlavně Měšice, tak jsme se domluvili s majitelem zámku na prohlídce, pak jim ukážeme naši raritu, neboli zdejší orloj. Projevili zájem projít ulice se stejnými názvy jako mají oni, ale to,myslím,nebude reálné,“ uvedla za Táboráky k průběhu dne Alena Volfová z osadního výboru. Z Měšic pak výprava zamířila ke Knížecímu rybníku na společný oběd a potom do ulic Tábora, kde na ně čekal průvodce.
V počtu obyvatel ty táborské Měšice o chlup vyhrály, zhruba o 600 lidí mají víc.Nic to nemění na tom, že obě strany mají zájem navázaný kontakt dále udržovat.