Jak informoval stavební technik Karel Šíp z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, stavební firma provedla celkovou opravu fasády pavilonu tříd i hospodářského pavilonu a zateplila obvodový plášť pavilonu tříd. Chodníky okolo obou pavilonů neunikly opravě. Některé se dočkaly i rozšíření.

Stavební práce v této mateřské školce začaly vzhledem k rozsahu a náročnosti už v průběhu školního roku, konkrétně 3. června. Stavební práce firma dokončila v pátek 2. srpna. Celkové náklady na tuto opravu jsou více než 2,3 milionu korun.

Objekt školky byl postaven a předán do užívání roku 1975. Drobné opravy na fasádě město provedlo v roce 1999.