Úkaz snadno rozproudil lidskou fantazii. S předzvěstí o konci světa však nemá nic společného. „Takový jev vzniká na principu duhy. Kdyby nebylo oblačnosti, neuvidíte ho,“ zjednodušeně vysvětluje Vlastislav Feik ze sezimoústecké hvězdárny.

Odborně se jedná o halové jevy. Objevují se na obloze kolem Slunce i Měsíce. Podmínkou ale je přítomnost ledových krystalů v atmosféře, na nichž dochází k odrazům a lomům paprsků.

Pro halové jevy jsou podstatné krystalky ve tvaru šestiboké destičky a šestibokého sloupku. Halové jevy mají buď bělavý, popřípadě duhový nádech, což je ovlivněno tím, jestli se světlo od krystalů odráží, nebo prochází skrz a láme se.

David Peltán