Většina obcí se naštěstí už dokáže chránit. Například upouštěním rybníků. Protipovodňové hráze nefungují všude a navíc na ně obce nemají peníze.

„V obci máme dva rybníky, jenže ani jeden není obecní a nezáleží tedy na nás, jestli se upustí," říká starosta Dobronic u Bechyně Jiří Kodad s tím, že s rybáři je ale dobrá domluva. Rybníky však nejsou tou hlavní hrozbou. Obec pustoší hlavně Lužnice. „Budování protipovodňových zábran u nás není myslitelné, protože Lužnice má malý spád a táhne se prakticky celou obcí. Stálo by to obrovské peníze," naznačil špatné vyhlídky do budoucna.

Také Nadějkov má své místní části, které jsou povodněmi ohroženy. Jde především o povodí říčky Smutné. „Jsou to místa, která jsou řekou hodně ohrožena. V případě protržení hrází rybníků pak hrozí nebezpečí i v Nadějkově," upřesnil starosta Arnošt Novák. Jasným příkladem bylo právě protržení Mlýnského rybníka, jehož břehy povolily v roce 2006.

Na podobně hrůzné scénáře jsou ale již připraveni, protože hráz opravili a zesílili. Chystají i další opatření. „Chceme odstranit některá riziková místa. Jedná se o mostek na komunikaci ve směru na Brtec, na který je zpracovaný projekt na rekonstrukci. Při té se zároveň most rozšíří tak, aby pod ním mohlo protékat větší množství vody. Protipovodňová stěna by u nás neměla smysl," zhodnotil starosta a dodal, že spíše než výstavbu zátarasů by bylo vhodnější zajistit Smutné rychlejší a plynulejší průtok.

Stejný názor sdílí i starosta Rataj Roman Šafránek. U nich voda udeřila v roce 2002, 2006 i 2013. „Nějaký val nebo protipovodňová stěna u nás nepřipadá v úvahu, bylo by to velice nákladné, podle mě by se ale měla řádně vyčistit koryta řek, aby měla voda kudy odtékat. V současné době chceme realizovat suchý polder, na který by se voda v případě povodní vylila a obec částečně uchránila od škod," nastínil plány Roman Šafránek. A sbor dobrovolných hasičů už pořídil pro větší efektivitu při odklízení škod čerpací techniku a brodivé obleky.

Na realizaci protipovodňových zdí vsadili Dráchovští, které dříve každé meteorologické varování o přívalových deštích nutilo dnem i nocí hlídat hladinu Lužnice. „Zeď proti povodním u nás stojí už tři roky a v červnu 2013 se skvěle osvědčila. Oproti minulým záplavovým rokům byly škody na majetku občanů i obce zcela minimální," zhodnotil účinnost dráchovské zdi starosta Petr Tesař.

Autor: Veronika Gigalová