Program dne, který začínal v deset hodin dopoledne, byl samozřejmě velmi pestrý a tvořila ho řada pro obec významných událostí. Vše začalo mší svatou v kapličce, kterou následoval slavnostní průvod, jehož součástí bylo umístění opravené sošky sv. Jana Nepomuckého do výklenkové kapličky na mostě.

Místní také položili věnec k pomníku, aby uctili památku padlých v první světové válce. Průvod zakončilo slavnostní odhalení nového erbu a vlajky Mažic u obecního úřadu. Starosta Jan Kubíček společně s náměstkem hejtmanky jihočeského kraje Pavlem Hrochem předali novou požární stříkačku PS15 zásahové jednotce mažických hasičů.

Nejstaršími rodáky byli vyhlášeni František Čihák (88 let) společně s Marií Toupalovou (94 let) a nejmladší rodačkou se stala dvouměsíční Terezka Jelínková. Ještě jedna hasičská stříkačka, tentokrát však o pár století starší, tažená koňmi, sehrála v ten den velkou roli a dokonce divadelní. Uhasila totiž požár v dramatickém příběhu o žháři, který sehráli místní ochotníci s jednou slavnou výpomocí, čerstvým majitelem Českého lva Karlem Dobrým.

Nabitý den završilo odhalení nové Mažické naučné stezky senátorem Jaroslavem Větrovským. Součástí okruhu stezky vedoucí blízkým okolím jsou informační cedule popisující život na blatech, které mohli zájemci zhlédnout při projížďce na voze za traktorem.

A jaká by byla slavnost bez hudby, celý den doprovázela tradiční dechovka jihočeské kapely Podhoranka a na návsi vyrostla i řada zajímavých atrakcí. Menší účastníci se mohli vyřádit ve skákacím hradu a na střelnici, obojí zapůjčil DSO Veselsko. Ukázku starobylého řemesla předvedli umělečtí kováři a zaujala i stará policejní stanice, kde děti musely splnit řadu úkolů. Lidé se také mohli projet po návsi kočárem taženým koňmi.

Celý den se vydařil a byl odměnou za dlouhé přípravy, na kterých se podílela většina lidí z obce, jimž patří velké poděkování. Podařilo se tak navázat na předešlý sraz rodáků před pěti lety, a to i velkou účastí, sešlo se totiž 460 lidí.

Veronika Čoudková