Školní rok končí, ale na některé žáky ještě čekají opravné zkoušky. „Loni v srpnu dělalo reparát šest žáků. Letos to bude maximálně deset,“ odhaduje ředitelka ZŠ Helsinská Alena Heršálková.
„Ten, kdo má více než dvě pětky reparát nedělá a propadá. Źáci, kteří už jednou opakovali na prvním stupni, tak už na tomto stupni nesmí propadnout a podobně. Kdo již opakoval na druhém stupni, nesmí na něm znovu propadnout,“ vysvětlila Heršálková.
Žák podle platných zákonných norem nesmí podruhé na daném stupni opakovat, i kdyby měl na vysvědčení pětky od shora dolů. Za celých devět let může opakovat tedy jen dvakrát. „Máme asi dva žáky, o kterých víme, že určitě neprospějí na konci roku. Ale postoupí, protože už jednou opakovali,“ doplnila Heršálková.
„Nejčastěji děti opravují matematiku, fyziku, cizí jazyky a někdy i češtinu. Letos se to týká asi čtyř žáků,“ nastínil k problematice reparátů ředitel ZŠ Školní náměstí v Sezimově Ústí Pavel Vaňásek.
Kdo neuspěje u reparátů, propadá. Rodiče pak zajímá, zda se jejich potomek, který vyjde z nižší než deváté třídy, se může hlásit na střední školu a složit jednou maturitu.
„Hlásit se na školu teoreticky může, ale vyřadí ho. Dnes je totiž vzdělání rozděleno do stupňů a podmínkou zahájení maturitního studia je získaný stupeň základního vzdělání. Ten smí získat pouze žák, který absolvoval všech devět ročníků základní školy a ani jednou nepropadl,“ vysvětlil Vaňásek a dodal, že pokud dítě propadlo, splnilo si sice základní povinnou docházku, ale nezískalo však stupeň základního vzdělání.
Na druhou stranu tento stupeň základního vzdělání může získat žák, který například opakoval ročník ze zdravotních důvodů. „Rodiče si pak požádají o desátý rok školní docházky, tím dítě dodělá devítku a může získat stupeň základního vzdělání,“ upřesnil Vaňásek.
V každém případě, kdo propadne, má k maturitě ještě stále dvě cesty. Zůstat na základní škole desátým rokem a se hlásit se z ní na střední školu s maturitou, anebo ze základní školy odejít na učební obor a poté udělat přijímací zkoušky na nástavbu s maturitou.