Středoškoláci oslavují nebo zapíjejí hořkost maturitních zkoušek. A přemýšlejí, jak dál naloží se svými životy. Většina z nich se chystá na vysoké školy.
Maturitní vysvědčení si na konci května nebo začátku června odnesla většina studentů, kteří se ke zkoušce z dospělosti dostavili. Úspěšnost se přitom na školách liší podle jejich typu. Nejméně opakovaných zkoušek budou mít na gymnáziích nejvíce naopak na praktických středních školách.

Na Táborském soukromém gymnáziu šlo letos
k maturitní zkoušce celkem dvacet žáků. Na zářijové opakování se bude muset 
z tohoto počtu dostavit pouze jedna studentka.
Gymnázium Pierra de Coubertina poslalo ke zkouškám celkem 117 studentů z celkového počtu 119 studujících ve čtvrtých ročnících. Dva žáci neprošli čtvrtým ročníkem a budou muset maturovat nejdříve až na podzim. K opravným zkouškám z maturit pak ve stejném čase půjde osm studentů.

„Výsledky maturit nás nijak nepřekvapily, jsou podobné jako v minulých letech," konstatuje ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina Miroslav Vácha. Podotýká pak, že všichni studenti zvládli státní část maturity, kde si volili mezi jazyky a matematikou.
„Problémy se vyskytly u základů společenských věd a 
v některých případech také například u hudební výchovy," dodává ředitel Miroslav Vácha. 

Ředitelka Táborského soukromého gymnázia Markéta Švadlenová míní, že zadání státní části maturit pomalu ale jistě směřuje k těžším úkolům. „Není to jen tolik obávaná matematika, kde ubývá záchytných příkladů, které mohou studenty zachránit, ale i český či anglický jazyk. Ten posun k náročnějšímu hodnocení je znatelný," říká Markéta Švadlenová. Všech dvacet maturujících studentů ze soukromého gymnázia se chystá pokračovat ve studiích na vysokých školách. „K opravným zkouškám jde v září pouze jedna studentka, ale i ta je již přijata na vysokou školu, tak věříme, že vše zvládne," dodává Markéta Švadlenová.

Na táborské obchodní akademii se před maturitní komisi postavilo 53 studentů. Podle ředitelky školy Jany Turanové, byla většina z nich úspěšných. „Na podzimní opravy se musí přes léto učit šest žáků," říká Jana Turanová. Neúspěšní studenti pohořeli na matematice, češtině a angličtině. 

Srovnávání úspěšnosti středních škol není příliš nakloněna ředitelka táborské zdravotnické školy Jana Jandáčková. 
 „Nepřipadá mi to k našim žákům spravedlivé. Je jasné, že vedle gymnázií budeme působit neúspěšně, ale to přeci nic nevypovídá o tom, jací naši studenti doopravdy jsou. V odborné části například uspěli úplně všichni. A víte, jak je potom smutné, když děvče, které je v nemocniční části zkoušky naprosto úžasné, neprojde u ústní části o jeden nebo o dva body?," vysvětluje svůj postoj ředitelka školy.
Zdravotní škola v Táboře vyslala k maturitám celkem 38 žáků denního a 20 dálkového studia. Kolik z nich bylo úspěšných a kolik pohořelo, nechtěla Jana Jandáčková upřesnit. Zlepšení úrovně českých odborných středních škol přinesou podle jejího názoru povinné přijímací zkoušky. „Pro studenty to bude motivace se učit i neoblíbené předměty," míní Jana Jandáčková.

Ach, ta matika

Největším problémem pro studenty Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře byla matematika. Podle zástupce ředitele školy Radka Cíchy na ní pohořelo přes padesát procent z neúspěšných žáků.
„Celkem šlo na naší škole k maturitám sto tři studentů, s maturitním vysvědčením jich odcházelo šedesát sedm. Zbývající čeká v září opravná maturitní zkouška," doplnil Radek Cícha.

René Flášar

Palce držela celá rodina

Byli rozesmátí a šťastní. V rukou konečně drželi svoje maturitní vysvědčení. Studenti táborské střední školy obchodu, služeb a řemesel si pro ně šli na táborskou matriku. Mezi nimi i Lucie Homolová ze Soběslavi. Svou zkoušku dospělosti složila z češtiny, angličtiny a veřejné správy a práva. Dosáhla na průměr 1,6 a chystá se na vysokou.

Jaký teď prožíváte pocit?
Je mi fajn, cítím se skvěle. Jsem ráda, že vysvědčení už mám v ruce.

A jak vám bylo před samotnou zkouškou, měla jste velkou trému?
Byla jsem v pohodě. Ale den před maturitou jsem si myslela, že nic neumím, a možná jsem si i pobrečela. Další den ráno jsem byla snad úplně se vším smířená. Ale potom, když jsem už seděla v kolektivu svých spolužáků, tak tréma ze mne spadla. Po první zkoušce, to byla čeština, jsem už věděla, do čeho jdu, a byla jsem zase v pohodě.

Jak dlouho jste se na maturu učila?
Učila jsem se průběžně během celého studia. Na ústní během svatého týdne, který jsem měla v květnu.

S vylosovanými otázkami jste byla spokojená?
Přímo nadšená, protože jsem si u praktické části vylosovala veřejnou správu, kterou jsem chtěla.

Takže vám to šlo jedna radost…
U ústních jsem si vytáhla samé dobré otázky. Například z češtiny jsem měla Zdeňka Svěráka a rozebrat jeho Dobytí severního pólu. To se mi líbilo, protože v jeho hrách je specifický humor. Z angličtiny jsem měla masmedia, takže televize, mobil, noviny, počítače.

Kdo vám nejvíc držel pěsti pro štěstí?
Rodina, mamka s taťkou a mladší sestra a kamarádi.

Co teď plánujete?
Chci pokračovat ve studiu. Protože jsem chtěla zůstat v našem kraji, tak jsem si zvolila školu v Budějovicích. Půjdu bez přijímaček. Vybrala jsem si na Jihočeské univerzitě obor ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE. Jedná se o krizový management se zaměřením na mimořádné události a krizové situace, a to především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiačním a radiologickým škodlivinám a výbušninám. Jde vlastně o integrovaný záchranný systém, mohla bych pracovat třeba v hasičském záchranném sboru nebo jít k policii. Já se těším, baví mě to.

A jaké budou prázdniny?
Už chodím na brigádu, abych si vydělala nějaké peníze. Ty se vždycky hodí. Pak o prázdninách pojedeme s prarodiči a sestrou na Slovensko. A taky jedu na dětský tábor jako praktikantka.

Jaká byla oslava matury?
Slavila jsme s rodinou, spolužáky i kamarády. Rodina je pro mne důležitá a spolužáci? Po těch se mi možná bude trochu stýskat, ale budeme se scházet…