Předsedkyně Monika Hienlová upřesnila, že k dispozici je 67 milionů. „Jsou to peníze na podporu různých typů podnikání, řemesel, agroturistiky,“ naznačila s tím, že dotaci je možné získat i na stavbu provozovny.

Například právě na tyto stavby může MAS přidělit peníze až do výše 45 procent nákladů. V případě investic do sociálních služeb lze získat dotaci do 95 procent nákladů.

Chystané projekty mohou zájemci konzultovat na adrese MAS Krajina srdce, Vančurova 1946, Tábor.