MUZEUM I SOUTĚŽE

Dorazilo 15 účastníků, z toho 4 nováčci, ze středních i jižních Čech a z Vysočiny. Senioři z domu s pečovatelskou službou se soustředili

na parkovišti a se zájmem sledovali nejen stroje, ale i taneční vystoupení skupiny Fresh Dance Tábor.

Potom jedna ze seniorek odstartovala vyjížďku. První zastávka cyklisty zavedla do chotovinského muzea veteránů, kde je čekal první test. Po prohlídce muzea pokračovali v cestě do Borotína.

V restauraci během oběda účastníci plnili dovednostní disciplíny (navlékání jehly a šroubování matek na šrouby na čas). Občerstveni vyrazili dále do barokního statku, kde na ně čekal závod zručnosti (slalom, přejezd prkna, převážení vody v kelímku, hod pneumatikou). Poté i se svými motokoly dobili zříceninu hradu.

ZÁVĚREČNÉ DEFILÉ

Při zpáteční jízdě ještě absolvovali výjezd ke kostelu nad Novým Kostelcem a odtud už putovali přes letiště Všechov na Žižkovo náměstí

v Táboře. Na něm se konala závěrečná výstava motokol a vyhlášení tří nejlepších účastníků. Nejlépe se s úkoly popral teprve ráno slavnostně přijatý člen VeloSolex teamu. Rovněž byl oceněn nejmladší devítiletý účastník.

Nálada byla celý den skvělá, počasí také přálo a déšť přišel až po skončení celé akce. Již nyní se členové VeloSolex teamu těší na další ročník, který je plánován ve stejném termínu.

Honza Štefan