Firma se rozvíjí a rozvíjet bude. Ujišťuje majitel Kovosvitu František Komárek navzdory zvěstem, které v poslední době prosakují na veřejnost. V otevřeném rozhovoru pro Táborský deník odkrývá své plány, ale také bez okolků charakterizuje lidi, kteří dostali výpovědi. Připouští problémy v Rusku, které přisuzuje vyhlášeným sankcím vůči Rusku i propadu rublu. A také, že 
u svých dodavatelů si vyjednali delší splatnosti závazků.

„Rusko ale považuji za velmi dobré rozhodnutí, sice nyní jsou trochu problémy 
s tokem peněz, ale jsme téměř před podpisem takzvaného speciálního investičního kontraktu, v podstatě jde o podporu investic v Ruské federaci a zároveň nám dá status ruského výrobce, což je nesmírná výhoda," naznačil aktuální kroky ve východní zemi.

Zaměstnanci, kteří redakci situaci v závodě popsali, cítí, že právě z Ruska se do Sezimova Ústí přenášejí finanční potíže a že ve firmě je nepříjemná atmosféra. „Rusko nám dluží asi miliardu a Kovosvit zase dluží svým dodavatelům," uvádějí lidé, jimž jsme slíbili anonymitu, ale jejich jména známe.
František Komárek dluh ve výši miliardy označil za nesmysl, prodlevy se splatností u dodavatelů přiznává. „Je pravda, že chodíme po dodavatelích a žádáme je, aby nás teď podpořili, protože jsme měli zvyk platit včas." 

Kdo má odvahu, přijde

František Komárek se fabriky odtržené z rodinného konsorcia ujal před pěti lety. Tehdy si Kovosvit obrazně řečeno sedal na svoje dno. Pak se postupně vyšvihl až k tržbám 2,2 miliardy korun. Ovšem sinusoida z vrcholu konjunktury zase nastavuje svou temnější tvář. Nervózní není, začal ale s čistkou zaměstnanců v technicko – hospodářských pozicích.

Každé podnikání má dvě fáze: daří se, nedaří. Řekněte jednoduše, kde je teď Kovosvit?
Jednoduše to nejde, to by bylo neseriózní. Světová ekonomika je založená na poptávce a jejím uspokojování a tomu se musíme přizpůsobit. Jestliže trh nějak reaguje, a většinou je nevyzpytatelný, musí každá společnost reagovat. Musíme se vypořádat i se sankcemi, které byly na Rusko uvaleny Unií. A za druhé, každá společnost je v sinusoidě jednou nahoře a jednou dole. Je zajímavé, že ve strojírenství se pravidelně mění vždy po pěti letech.

Kde je teď Kovosvit?
Jsme teď spíš níž, ale to neznamená, že jsme ve špatné kondici. Jen pracujeme se situací, která se stala v Rusku, a to je trojnásobný pád rublu. Takže co si dříve zákazník kupoval za stovku, teď ho stojí tři. To se mu nesmírně prodražuje. Druhý moment je, že EU podporuje podnikání formou dotací za podmínky „dodej, a my pak zaplatíme", čímž se peněžní tok prodlužuje. To jsou záležitosti, které nám udělaly vrásky na čele. Ale stále máme zakázky, které realizujeme a já si myslím, že letošní rok by v tržbách mohl být lepší než loňský. Ukazují nám to letošní první čtyři měsíce. Takže management pracoval dobře.
Třetí záležitostí je konkurenceschopnost. Za pět let jsem pochopil, že lidé jsou tu dobří, jenže řada z nich má ještě socialistické manýry „jsem kovosviťák, a kdo je víc". To je nezdravá nadudost, kterou musíme odstranit. Buď přesvědčováním, nebo generační obměnou. Do obojího jsem se pustil, ale jestliže máme naplněnou výrobu, tak tam snižovat počet lidí nemůžu, a rozloučit se musím s těmi, kteří víc mluvili než dělali anebo nedodržovali pravidla směrem ke kvalitě. Tak jsme začali s restruktualizací, abychom ustáli naši konkurenci, která má vyšší produktivitu práce. Produkce Kovosvitu je sice na světové úrovni, ale musíme konkurovat i produktivitou, musíme vydělávat, abychom mohli investovat. Teď se k vám možná dostávají různé negativní zprávy od lidí, kteří neobstáli a museli od nás odejít. Když vám obchodník za posledních devět měsíců nic neprodá, tak nač vám je? Jestliže si vedoucí pracovník najme sekretářku a ta svoji sekretářku, k čemu je potřebujete? Proto jdeme po nadbytečných lidech v THP pozicích, kteří nám vytvářejí zbytečně vysoké režijní náklady. V této oblasti nám to nezdravě nabujelo, neproduktivních lidí se musíme zbavit. A tito zhrzení vám teď píšou. Kdo má odvahu, tak za mnou přijde a já s nimi velmi rád všechno rozeberu. Ale že je tu někdo dvacet let, to nic neznamená. Já se jich vždy zeptám, jak se změnili a přizpůsobili společnosti. Většinou je ticho.

A druhý den mají výpověď…
Takový člověk sem nepřišel, maximálně mi došel anonymní email, protože ti neměli odvahu. Na ty jsem odepsal přijďte a probereme to spolu, ale bez odezvy. Přece není obvyklé, aby člověk v pracovním poměru nekonstruktivně a hanlivě kritizoval.

Šel jste za lidmi a přímo jim řekl, co se děje?
Jistě, hovořím s lidmi i odboráři, jako i celý management včetně generálního ředitele. Vysvětluji, co se děje. Ale kdo nechce slyšet, neuslyší. Lidi, kteří tady žili z podstaty, zůstat nemohou. A já umím lidem říct do očí, že s nimi už nepočítám a vyhodím je, nebo že chci, aby zůstali. Teď jsme šli po těch, kteří nám škodí neodváděním adekvátní práce. Před mým nástupem s nimi nikdo takhle nehovořil. Zrovna ve středu jsem prošel fabriku a viděl, že je plná rozpracované výroby. Každý týden chodí po provozech i ředitel a jeho management, takže informovanost je a lidé o všem vědí.

Kolik lidí má z fabriky odejít?
Takové číslo naplánované nemáme, jdeme postupně po jednotlivých krocích, potřebnost či nepotřebnost každého zaměstnance zvažujeme podle výroby a potenciálu rozvoje společnosti.

Stojíte si i nyní za rozhodnutím orientovat se na ruské teritorium?
Bylo to velmi dobré rozhodnutí, byť je tam nyní trošku problém. Přesto jsme teď téměř před podpisem kontraktu, který bude podepisovat náš Kovosvit v Azově a německý DMG s ruskou vládou. Dá nám to status ruského výrobce a zajistí ochranu investic v Ruské federaci, což je nesmírná výhoda, neboť každá země podporuje svoje domácí výrobce. A rozjednanou tam máme i akvizici našeho konkurenta. Takže kdybychom na tom byli tak špatně, asi bychom ji nedělali.

Ve vzduchu létá miliarda dluhů, je to možné?
To máte úplně lživou a hloupou informaci. Za minulý rok udělala společnost MAS Kovosvit tržby za 2,02 miliardy korun. Takže polovina dluh? Tohle může říct jen totální blázen. Rusko nám samozřejmě dluží, to nezakrývám, ale není to pro nás fatální.