Cokoli chce Fokus měnit ve svém sídle v Mostecké ulici, musí mít posvěcené od zastupitelů. Užívá totiž městský majetek, a proto ani přestavba objektu v potřebné centrum pro duševně nemocné lidi nemůže začít bez jejich podpory. V pondělí se ji řediteli nestátního neziskového spolku Janu Máchovi získat nepodařilo. Z jednání zastupitelů si tak půjčku ve výši 600 městských tisíc na vypracování projektu neodnesl. Přesto i tak na hlasování vidí pozitiva.

„Při hlasování nám chyběl jediný hlas, což je sice negativní, ale i pozitivní: přes určitá rizika nás podpořilo 13 zastupitelů," oceňuje třináctku přesvědčených, mezi nimiž nechyběla místostarostka pro sociální věci Olga Bastlová z ČSSD. Také ona za město připravuje obdobný projekt, a sice stavbu centra pro seniory se specializací na Alzheimerovu chorobu.

Někteří zastupitelé ale ruku nezvedli z obavy, že by v budoucnu mohly náklady na provoz centra spadnout na bedra města, přesto, že stát s nimi v modifikovaném modelu péče o psychiatricky nemocné počítá. Změna v systému spočívá právě i v existenci center duševního zdraví, o jehož vznik usiluje i táborský Fokus. Před sebou má ale ještě dlouhou cestu: dostat na svoji stranu zastupitele, od nichž potřebuje závazek k uhrazení 15 % nákladů stavby, přičemž napoprvé neuspěl, a být úspěšný v dotačním řízení na zbylých 85 procent výdajů. Náklady na vybudování centra má Fokus odhadnuté na 20 až 24 milionů.
„V každém kraji mají vzniknout maximálně tři centra, možná se jím Tábor bude chlubit, ale v nedůstojném objektu," reagoval ředitel Fokusu Jan Mácha na postoj zastupitelů a dal najevo, že od svého záměru neustupuje. Vedle podpory z kraje a ministerstva ji má totiž i u ředitele táborské nemocnice Ivo Houšky, jenž do systému péče přispěje novým pavilonem psychiatrie, k němuž už má stavební povolení a už chybí jen dotace. Konkurovat si a přetahovat se o pacienty s centrem nebudou, jak se obával například komunistický zastupitel Václav Eber.

„Naopak, centrum bude dalším stupněm péče. My zajistíme tu akutní, oni tu následnou v terénu," říká ředitel nemocnice. Také Jan Mácha vysvětloval, že oni se budou soustředit na jiný druh služeb, než jaké mohou poskytovat psychiatrie v nemocnicích, jež se dle koncepce ministerstva zdravotnictví mají soustředit na posílení akutních lůžek. „Tato dvě zařízení se kryjí pouze v cílové skupině, neboť pracují se stejnými lidmi. Kraj loni schválil vznik tří center, v Táboře, Budějovicích a Písku, budou jedním z pilířů v péči," upřesnil také primář oddělení psychiatrie Libor Macák.

Ministerstvo zdravotnictví u těchto center po dobu 18 měsíců zajistí plné financování po stránce zdravotní i sociální, poté by zařízení převzala model nemocnic, kdy jde financování přes zdravotní pojišťovny a vlastní rozpočty. Fokus by poskytoval služby v režimu 12 hodin denně po celý týden, aby takový provoz zajistil, počítá, že zaměstná 15 až 20 odborníků. Ročně by se postarali v průměru o 200 nemocných. Do budoucna by centra měla mít i dvě krizová lůžka.