Snad každá jihočeská obec se má čím pochlubit. Odvahu přihlásit se do soutěže Jihočeská vesnice roku mělo jen 31 z nich. O to víc těší, že šest jich patří do regionu Táborsko.

Borotín se stal druhou nejlepší Vesnicí roku. Starosta Antonín Brož je přesvědčen, že ocenění napomohl především zvyšující se počet obyvatel. Dnes jich zde žije více než pět set. „Za deset let vzrostl počet lidí o stovku. Určitě je to i díky bytové výstavbě, narodilo se mnohem více dětí. Máme zaplněnou školku, poprvé v historii otevřeme dvě třídy pro 48 dětí,“ objasnil důvody skvělého umístění obce starosta Brož.

Také čestná uznání mají svou váhu, což potvrdil radětický starosta Josef Svoboda. Radětice získaly ocenění za revitalizaci veřejného prostranství. A co se zatím skrývá? „V I. etapě jsme obnovili chodníky. Vybudovali jsme odstavné parkoviště, postavili pergolu u kulturního domu a přístřešek u Jednoty,“ uvedl starosta Svoboda. Pochlubit se mohou i slunečními hodinami v upraveném parku.

Informace i hobby

Za podporu moderních informačních technologií získaly čestné uznání Rataje. RatajeNet je nezisková počítačová síť provozovaná obcí. Vznikla za účelem podpory vzdělání občanů.

Právem náleží uznání „Za dlouholetou tradici pořádání zahrádkářských výstav“ Základní organizaci ČZS v Radimovicích u Želče.


Hospoda U šesti strun Josefa Fichtnera v Zálší je oblíbená široko daleko. Může se pochlubit takovými pořady jako jsou Zálšské hudební večery se zvučnými jmény: Vladimír Mišík, Poutníci, Luboš Pospíšil či Žalman a spol. Proto uznání za ojedinělé kulturní aktivity.

Ve Smilových Horách se tentokrát dostalo na ženy, a to Za navazování na staré zvyky a vytváření nových způsobů setkávání a zábavy.

Nadějkovští mají čestné uznání Za podporu cestovního ruchu. Aby ne, každý kdo zná lyžostezky, které obec udržuje společně s dalšími v Mikroregionu Čertovo břemeno, ví, že je to ocenění naprosto zasloužené.

Alena Řezáčová