Nejsnadnější cesta je třídit odpady důsledně už v domácnosti. K tomuto účelu poskytuje městský OŽP všem domácnostem třídící tašky. Stačí si pro ně zajít na úřad do budovy bývalé Tabačky na Husově náměstí.

„Následovat musí asi nejobtížnější krok, a to odnést vše ke kontejnerům na tříděný odpad a odložit podle jednotlivých komodit do příslušných nádob. Od doby, kdy se začínalo s tříděním, se snažíme tento krok občanům co nejvíce usnadnit a přiblížit jim kontejnery, jak to jen jde,“ uvedla Lenka Koubková, která od 1. dubna převezme OŽP jako vedoucí.

V současné době má Tábor 187 separačních hnízd a docházková vzdálenost je ve většině případů pod 100 metrů. Také je to na výtěžnosti sběru znát. V roce 2022 vytřídili obyvatelé Tábora 699 tun papíru, 310 tun plastů, 475 tun skla a 16 tun drobných kovů. Celkem 1500 tun separovaných odpadů. (Pro porovnání před 15 lety to bylo 723 t a před 10 lety 1307 t.) K tomu můžeme připočítat ještě 144 tun textilu, obuvi a hraček a 1547 tun biologicky rozložitelných odpadů. Celkem tedy 3191 tun odděleně shromážděných a materiálově využitelných odpadů.

„Za to patří všech obyvatelům velký dík. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Množství některých komodit poslední rok mírně kleslo. Zřejmě i vlivem ceny druhotných surovin ve sběrnách, kde se za některé z nich občas platí,“ míní Lenka Koubková. Snahou města Tábor v dalších letech bude, aby přiměl k třídění odpadů i ty, kteří zatím třídit nechtějí, protože mají pocit, že je to zbytečné.

„Věřte, že není. Ze všech vytříděných odpadů skončí po přetřídění na skládce jen opravdu mizivá část. V současné době je to dvě až tři procenta. Vše ostatní se materiálově nebo energeticky využije,“ uzavřela Lenka Koubková.