Mezi pětadvaceti znaky a vlajkami měst a obcí v Čechách a na Moravě schválených Poslaneckou sněmovnou od heraldika a vexilologa Jana Tejkala byly i komunální symboly Lomu.

Znak. První symbol obce Lom připomíná zvonici.Zdroj: Jan TejkalJejich podobu si zastupitelé odhlasovali podle starosty Jana Dafčíka již v březnu. „Heraldik na žádost vytvořil tři návrhy, my jsme je sjednotili tak, že vznikl čtvrtý kombinací všech,“ objasnil.

VÍTÁNÍ S POMPOU

Vedení obce již zadalo výrobu praporu a připravuje na 19. října veřejné přijetí symbolů. „Chystáme slavnostní akt včetně křtu. Chceme, aby nám vlajku předal někdo, kdo má k Lomu citový vztah. Už máme příslib od herce Jana Potměšila, který zde má chalupu,“ sdělil.

Z historie obce: První písemná zmínka o obci Lom pochází z roku 1347. Mezi pamětihodnosti patří zvonička na návsi, pozůstatky po hrádku hejtmana Poberty z Lomu na nevýrazné ostrožně a venkovská usedlost čp. 33. V současnosti má 176 stálých obyvatel a obcí protéká Lomský potok.

Autor, heraldik a vexilolog Jan Tejkal při kreslení návrhů čerpal z historie obce. „Znak tvoří zeleně-stříbrné lomené břevno, pod nímž se nachází stříbrný zvon. Heroldská figura břevna představuje tzv. mluvící znamení, které vystihuje název obce,“ popsal znak.

Obecná figura zvonu jako centrální obraz připomíná jednu z místních památek. „Jedná se o kamennou hranolovou zvoničku postavenou ve druhé polovině devatenáctého století,“ upřesnil.

Vlajka by měla být hotova každým dnem. „Lidé už vědí, jak znak vypadá. Probírají ho, ale vesměs slyším kladné ohlasy,“ dodal Jan Dafčík.

CHYBÍ RAK

Někdo ve vyobrazení vidí lomnou cestu na Želeč. „Někteří Lomáci však měli výhrady, že místní chytali raky v potoce, tak proč tam není rak? To si však vybavují pamětníci, ale tato informace není uvedena v žádném z historických pramenů,“ uzavřel starosta.