Hasiči přes zimu zachraňují jeden komín a tedy i dům za druhým. Přitom ochrana vytápěného objektu není až tak složitá. Minimálně stačí pravidelné čištění komína, náročnější majitelé přistoupí k jeho vyvložkování. Jde ale už o vyšší investici. Dle rozsahu prací se pohybuje kolem 30 tisíc. „Chápu, že to není vždy jednoduché, ale mohu říct, že postupně lidé přicházejí na to, že vyvložkovaný komín je prakticky jako nový a že investice se jim vrátí kvalitnějším spalováním," oceňuje přístup lidí majitel veselské kominické firmy Jan Bartoň.

Chránit i šetřit

U takto upraveného kouřovodu odpadá jeho časté čistění. Spalování je kvalitnější a komín i lépe funguje. Tyto vlastnosti letos poprvé otestuje i Jaroslav David z Mažic. „Nechal jsem si to udělat hned po jaru, abych byl připravený na zimu včas. Saze mi sice nikdy nechytli, ale je výhoda, že komín nebudu muset nechávat tak často čistit, což se předtím muselo. Takže to teď budu mít pohodlnější. Jsem přesvědčený, že investice se mi vyplatí."

Jaroslav David má totiž i špatnou zkušenost s kvalitou uhlí. Před časem spálil za měsíc 30 metráků a jak říká, ani se neohřál. „Když jsem si pak šel pro nový uhlí, řekli mi, že nejsem jediný, kdo si stěžoval," dodává a věří, že opraveným komínem teplo už jen tak bez účinku neproletí.
Všichni ale na zimu nemyslí tak brzy jako Jaroslav David z Mažic. Stále hodně lidí volá kominíky až s chladnějším počasím. „Teď se to rozběhlo naplno, už děláme i o víkendech," potvrdil majitel firmy z Tábora Roman Hájek.

Podle jeho zkušeností se o komíny lépe starají starší generace lidí a také především lidé z vesnic. „Řekl bych, že ti mají našetřeno víc než mladí, proto komíny opravují spíš starší. Nebo se možná víc bojí o dům," tipuje Roman Hájek, který ale nemá strach, že by časem přišli o práci. Havarijních komínu bude stále dost.

Kontrol raději víc než míň

Čím a jak topit, kolikrát během roku vyčistit komín a kdo vám doma takovou činnost může provést? To jsou otázky, které v těchto dnech, kdy je topná sezona na spadnutí, získávají na aktuálnosti. 
    „Stáří není pro hodnocení kvality komína tím nejdůležitějším hlediskem. Důležitější je jeho provoz a hlavně technický stav," říká v rozhovoru na téma komíny, a tudíž i ochrana domu před vyhořením, mluvčí jihočeských profesionálních hasičů Vendula Matějů.

Jak si máme nejlépe připravit komín na zimu? Na co bych si měl jako majitel komínu dát asi největší pozor?
Pokud máte současný komín, tak je nejdůležitější čištění komína a provedení kontroly komína. Podmínky jsou uvedeny v nařízení vlády číslo 91/2010 Sbírky o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V podstatě platí, že čistý komín je nejbezpečnější.

Hraje v kvalitě komínu roli také jeho stáří nebo materiál, ze kterého je vystavěný?
Takový dotaz slyšíme poměrně často. Stáří není hlavním faktorem pro hodnocení kvality komína. Důležitý je určitě jeho provoz a technický stav. To je důležité zejména v okamžiku, kdy si v domě chceme vyměnit topidlo, tedy aby nově navržené topidlo odpovídalo typu komína, do kterého je zaústěné.

Známé jsou případy falešných kominíků, kdo tedy může provádět revizi komínu, aby byla skutečně platná? Koho si můžeme pustit do domu?
Tady by měli být lidé velmi opatrní a nesednout na lep podvodníkům a šejdířům. Podmínky pro provádění revizí jsou jednoznačně stanoveny v paragrafu pět odstavec jedna tohoto nařízení. V této souvislosti je třeba upozornit na to, kdy se provádí kontroly, a kdy revize spalinové cesty. Tyto pojmy se zaměňují, ale mají jiný význam. Revize a kontroly se vždy dokládají písemně jako Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty nebo Revizní zpráva spalinové cesty.

Existuje nějaké pravidlo pro udržení komínu během topné sezony v bezpečném stavu? Pomůže například jeho pravidelné čištění?
Pravidelné čištění komínů je důležité a termíny pro čištění jsou závislé na typu spotřebiče a provozních podmínkách.
V případě nečištění komínu a následném vyhoření sazí v komíně může dojít k jeho poškození nebo k zapálení hořlavých materiálů. Myslím tím zejména konstrukce dřevěných stropů nebo krovů.

Jaké parametry by měl splňovat komín, aby byl funkční?
Kromě pravidelného čištění a kontrol, případně revizí, je při provozu komína dobré pečlivě sledovat jeho technický stav.
Typickými znaky poruchy nebo nevyhovujících provozních podmínek komína jsou praskliny na jeho plášti, padající omítka, vlhké mapy na komíně a podobně.
Důležitá je také kontrola napojení topidla na vlastní komínové těleso – vypadlé nebo zkorodované části a podobná poškození. Jinak řečeno – kontrol komína nebo topného tělesa není nikdy dost. Rozhodně je to nejjistější cesta jak předejít požárům.