Kemp Javorová skála se nachází na rozhraní jižních a středních Čech. Je známý mimo jiné tím, že je v něm umístěna stará poštovna ze Sněžky.

Letos kemp prochází celkovou rekonstrukcí a díky novému nájemci používá také název Kroužky nad Moníncem.
Místní nedávno překvapil úmysl majitele Oldřicha Sovy postavit v těsné blízkosti kempu nové sportoviště a pět hřišť.

Jak uvedl starosta Jistebnice Vladimír Mašek, proti záměru se zvedla vlna odporu. „Obdrželi jsme otevřený dopis občanů proti stavbě, podepsalo jej celkem 27 obyvatel,“ potvrdil Vladimír Mašek. Situace je navíc komplikována tím, že obec nemá územní plán.


Nový sportovní areál, který investor plánuje postavit v těsné blízkosti kempu Javorová skála, se má skládat kromě hřišť také z jednopodlažního zázemí sportoviště, jenž by obsahovalo šatny, hygienické zázemí a sklady.
Novostavba má tvořit obdélník o rozměrech 22 x 14 metrů a v její blízkosti by dále vznikla hřiště na basketbal, volejbal či minigolf.

MÍSTNÍ JSOU PROTI
Místní však s tímto záměrem nesouhlasí. Zaslali proto starostovi otevřený dopis, v němž namítají, že se plánovaná stavba nachází mimo zastavěné území obce a svým charakterem by narušila ráz krajiny, jež je součástí Přírodního parku Jistebnická vrchovina.

Zároveň také v dopise upozorňují na výskyt ohrožených a chráněných živočišných druhů, stejně jako na velikost stavby, kterou označují za silně naddimenzovanou. Otevřený dopis podepsalo 27 lidí a na konci února jej zaslali jistebnickému starostovi a zastupitelům.

Jak uvedl Vladimír Mašek, kvůli dopisu se 16. března sešli radní včetně všech zastupitelů, a rozhodli se názor občanů města podpořit. „K výstavbě a rekonstrukci sportoviště rada města souhlasila s argumenty pisatelů,“ potvrdil Vladimír Mašek.

Do řízení se zapojil i spolek Jistebnická vrchovina, jenž napadl stavební povolení a označil jej za obcházení zákona. „Stavební úřad rozhodl v rozporu s vyjádřením odboru rozvoje Městského úřadu v Táboře, který konstatoval, že pro tyto stavby je nutné vymezit zastavitelnou plochu v územním plánu,“ uvedl místopředseda Jistebnické vrchoviny Karel Urbánek.

Rozhodnutí je tak nyní na Jihočeském kraji.