O dokončené rekonstrukci zdejší dominanty od 19 hodin pohovoří stavební technici Miloslav Vavřík a Josef Sova.

Pro účastníky bude připraveno promítání fotografií z jednotlivých etap a na závěr všichni budou moci nahlédnout i do krovu kostela.