Pokud chce někdo z občanů napadnout regulérnost krajských voleb, začala mu dnes běžet desetidenní lhůta k podávání žalob. Běžné stížnosti je možné zasílat bez omezení.

„Lhůta začíná běžet den po zveřejněním výsledků voleb ve sbírce zákonů. Takže začala dnes a žaloby je nutné podat na příslušný krajský soud," upřesnil k postupu vedoucí odboru vnitřních věcí táborské radnice Vladimír Helma.

Žaloby mohou lidé podávat ze tří důvodů: na neplatnost volby některého kandidáta, na neplatnost hlasování, kdy bylo s hlasy manipulováno, a na neplatnost celých voleb. Stejnou možnost dostanou občané i po druhém kole senátních voleb, tedy rovněž až když státní volební komise výsledek zveřejní ve sbírce zákonů.

Běžnou stížnost mohou občané podávat již v průběhu samotných voleb nebo kdykoli po uzavření volebních místností. Jak říká Vladimír Helma, připomínky mohou směřovat na úřad dle svého bydliště a na krajský úřad. Zatím do Tábora nedorazila, i když jeden nespokojený volič si do volební místnosti v samém závěru voleb vyžádal přivolání policie.

„Třiasedmdesátiletý pán, který se představil jako inženýr Kroužek z Prahy, se domáhal hlasování v zemědělské škole. Předsedkyně komise i zapisovatelka mu sdělily, že to nejde, neboť tu nemá trvalé bydliště. Jenže se nenechal odbýt a chtěl zavolat policii. Vynadal nám do byrokratů, kteří mu odpírají právo volit. Pak ho policie vzala na služebnu a sepsala s ním protokol," uvedl Vladimír Helma k jedinému narušení víkendových voleb.