Již devátého listopadu začnou občané města hledat dalších Top deset nejpalčivějších problémů Tábora. I letošní rok má svou desítku, přesto lidé mají další přání. Sepsali nám je ve facebookové diskuzi v době, kdy město tvoří rozpočet.

TOP 10
9. listopadu od 16 hodin, Střelnice.Stávající desítka:1. Oživit nám. TGM
2. Zákaz dopravy po Starém městě
3. Stavba centra seniorů
4. Řešení bezdomovců na Pražském sídlišti
5. Zrušit nonstopy v centru
6. – 7. Sokolská plovárna – brouzdaliště, tobogan, hřiště, více cyklotras
8. – 9. Více tras TA-SÚ-PL. Dietní stravování 
v roznáškové službě
10. Husův park – havrani a bezdomovci

Stále mezi nimi figuruje požadavek na změnu prostoru před zemědělskou školou. Dušan Vácha by dokonce chtěl, aby se vrátil do původní podoby a jde tak daleko, že chce, aby radnice vydala doživotní zákaz autorům cokoli dalšího v Táboře dělat.

Svoje místo v požadavcích občanů si stále drží doprava, konkrétně úprava dvou křižovatek a pochopitelně několik let také rekonstrukce Budějovické ulice. Kristýna Prouzová by zase uvítala zlepšení dětských hřišť na sídlišti Nad Lužnicí. Konkrétně v Helsinské ulici.

V této době město opravuje šest hřišť v: Zárybničné Lhotě, Kvapilově ulice, Krakovské a Bukurešťské, Nedbalově, Bydlinského a Boženy Němcové. Dětem by měly všechny sloužit už na jaře. Blíže se nejen k dotazu Kristýny Prouzové vyjadřuje starosta Jiří Fišer. 

Změna křižovatky u Brisku: Námět zaslali: Veronika Filipová, Ivana Milerová, Míra Jahoda a Michaela Ritková-Koudelková.
Jiří Fišer: Je připraven projekt nového řešení křižovatky, včetně možné světelné signalizace, stavební povolení vázne na posledních pozemkových výkupech.

Vrátit nám. TMG původní podobu: Námět zaslal: Dušan Vácha.
Jiří Fišer: Je připravena varianta doplnění prostoru včetně mobilní zeleně, komplexní změna se neuvažuje.

Chybí wi-fi v knihovně. Kdy se zrekonstruuje: Námět poslala: Dominika Nováková
Eva Měřínská, ředitelka knihovny: Připojení k wi-fi u nás funguje a lidé se svými notebooky k nám chodí běžně. Nyní začala rekonstrukce hudebního oddělení a máme schválený návrh na pořízení výtahu a na přístavbu nad současným oddělením pro dospělé čtenáře, která zajistí prostupnost. Začneme, až na tento projekt získáme peníze.

Změnit křižovatku Sv. Anna: Námět zaslal: Míra Jahoda
Jiří Fišer: Komunikaci nevlastní město, snahy o změnu odmítavého postoje Ředitelství silnic a dálnic jsou zatím neúspěšné.

Opravit polikliniku na Sídlišti n/L: Námět zaslala: Libuše Váchová
Ivo Houška, ředitel nemocnice, které poliklinika patří: Oprava budovy naší polikliniky má tři fáze. První dvě – výměna oken a zateplení střechy jsou hotové. Ve třetí vyměníme plášť a budovu zateplíme, to máme v plánu na příští rok.

Neinvestovat do fotbalového hřiště v Kvapilově ulici: Námět zaslal: Bob Saint – Clare
Jiří Fišer: Je to věc rozhodnutí zastupitelstva.

Náprava chodníků na Maredově Vrchu: Námět zaslal: Jan Pech
Jiří Fišer: Ano, jsou místy velmi špatné, z pohledu financí mají však přednost vysoce frekventované trasy ve městě, nicméně odbor dopravy hodlá v rámci běžných oprav vždy určitou část na Mareďák uvolnit.

Rekonstrukce Budějovické: Námět zaslala: Jana Secká
Jiří Fišer: Počítáme s dokončením přípravy a zahájením stavby v roce 2018. Nelze začít, pokud nebude normální provoz na Švehlově mostě.

Potíže nákladních aut v Čekanicích: Námět: Veronika Filipová
Jiří Fišer: Občasné problémy jsou, nikoliv časté. Souvisí to tady s celkovým režimem dopravy, s omezením NA alespoň nad 12 tun.

Betonové zdi na Sídlišti nad Lužnicí: Námět: Libuše Váchová
Jiří Fišer: Máme připravenou renovaci oblasti Světlogorská – mateřská škola – Albert. 

Postavit dětské hřiště v Helsinské ulici: Námět zaslala: Kristýna Prouzová
Jiří Fišer: Na SNL je připraven větší projekt, na nějž požádáme o dotaci. Řešené území SNL – východ je vymezeno ulicí Varšavskou a Helsinskou, z jihu Hromádkovou a z východu Moskevskou. Součástí je i ztvárnění vstupního prostoru školy v Helsinské ulici. Toto ale nebude hned.
Krátkodobě chceme zkultivovat prostor v oblasti ulice Světlogorské směrem k Albertu a dále v zóně náměstí Přátelství.

Omezit hluk z letiště Čápův dvůr: Námět zaslal: Martin Šindelář
Jan Bednář, vedoucí letového provozu Čápův dvůr: Městský úřad oslovil Úřad pro civilní letectví a hygienu, aby zkontrolovaly, zda aeroklub neporušuje předpisy. Výsledek zatím není, přesto jsme nad rámec platných leteckých předpisů sestavili 11 protihlukových opatření, která již dodržujeme a pro informaci jsme jejich seznam předali městskému úřadu.