Odbíjeli čtrnáctou hodinu a v poutním kostele v Klokotech se začali scházet lidé bez domova. Služba Terénní program Tábor při Diecézní charitě České Budějovice pořádal bohoslužbu za všechny lidi, kteří se ocitli bez přístřeší. Sloužil ji páter Jiří Můčka. Přes počáteční rozpaky na obou stranách a ujasnění si pravidel o tom, že se v kostele nepije alkohol a nemluví se sprostě, došlo k silným okamžikům.

Zejména při řeči paní Ivy, která přečetla dojemné, vlastní rukou sepsané svědectví a vzpomínky na kamarády, kteří na ulici nepřežili. Mnozí přítomní se neubránili slzám a diskuzi na téma kamarád. Nakonec zapálili za zesnulé svíčky. Na varhany zahrál Ladislav Šotek a na lyru proslovy doprovodila Eva Kozinská.

Autor: David Peltán