V pondělí čeká zástupce Jihočeského kraje a města České Budějovice další schůzka ohledně budoucnosti vzdušného přístavu u Plané. Někdejší armádní areál dnes patří v drtivé většině Jihočeskému kraji a o provoz se stará akciová společnost Jihočeské letiště České Budějovice. V té mají město a kraj po 50 procentech akcií.

Město se však zdráhá příští rok dát na provoz letiště přes 70 milionů korun, letos to bylo zhruba 25 milionů. Zastupitelé kvůli tomu měli ve čtvrtek i schůzku, protože kraj nabídl, že koupí podíl města v akciové společnosti.

Podle primátora Jiřího Svobody ale žádné závazné stanovisko nebylo přijato. "Všechny možnosti jsou otevřené," říká Jiří Svoboda. Ve hře je třeba prodej podílu v letištní akciovce nebo žádost o to, aby kraj kompenzoval městu vložené prostředky převedením části pozemků.

Názory zastupitelských klubů se různí. Piráti například doporučují letiště jako ekonomicky problematický podnik rovnou zavřít a pozemky rozorat. Většina zastupitelů chce ale přinejmenším vyčkat, jak dopadne hledání strategického partnera, které nyní provádí krajem najatá firma.

Zdráhání některých zastupitelů ohledně dalších dotací pro letiště ale překvapuje Davida Lataje. „Všechny kluby ve vedení města schvalovaly peníze v rámci rozpočtu,“ upozorňuje David Lataj (bývalý člen ČSSD a dopravní komise rady města v letech 2012 – 2016) k dnešním debatám o dotacích pro letiště u Plané a diví se, že někteří z těch, co letiště dlouhodobě podporovali, o tom nyní nechtějí slyšet. I kompenzaci za dotace mohlo město podle Davida Lataje žádat dříve. "Už tenkrát (myšleno 2012 - 2016) mohlo město chtít po kraji pozemky, ale nechtělo. Co na kraji podcenili, je obchodní plán, ale spoluinvestor se najde," je přesvědčen David Lataj. Sám je rozhodně pro podporu letiště, ve kterém vidí jasný budoucí přínos pro region.

A co na to zastupitelé kraje?

Jiří Svoboda je primátor Českých Budějovic.Podle českobudějovického primátora z hnutí ANO Jiřího Svobody jsou zatím všechny možnosti ohledně budoucí účasti či neúčasti města na správě a podpoře areálu u Plané otevřené. „Já osobně stále preferuji prodej podílu města v akciové společnosti, která letiště spravuje, stejně jako většina našeho klubu,“ říká Jiří Svoboda. Otázkou je ale za jakých podmínek by se prodej uskutečnil, hlavně jde o cenu. Dobré by podle primátora také bylo vyčkat, jak dopadne nynější výběrové řízení kraje na strategického partnera pro letiště. Výhodou pro město, pokud by v akciové společnosti zůstalo, by byla možnost ovlivňovat budoucí směřování letiště. „Abychom mohli omezit případné negativní dopady na obyvatele, například v dopravě,“ říká Jiří Svoboda.

Lukáš Mareš, Česká pirátská strana,Asi nejradikálnější řešení ze všech budějovických zastupitelských klubů doporučuje Česká pirátská strana. „My se opíráme o stanovisko dopravního výboru naší strany, který problematiku malých letišť řeší na celostátní úrovni. Naše doporučení je jasné. Zavřít a rozorat! Čím dříve bude město pryč z tohohle příběhu, tím lépe,“ říká lídr klubu Lukáš Mareš. Piráti, ve shodě se zelenými, kteří patří nyní do společného klubu, jsou dlouhodobě pro to, aby se město z podpory letiště vyvázalo. „Pro nás jsou to utopené prostředky,“ míní Lukáš Mareš na adresu dotací, které z městské pokladny na provoz letiště plynou. Piráti by určitě prodali městskou účast v letištní akciovce, i kdyby cena nedosáhla celkové úrovně prostředků investovaných tam Budějovicemi.

1. Petr BranýPro příští rok by ještě Petr Braný z KSČM provozní dotaci na letiště u Plané schválil. Je sice možné nedat už na provoz ani korunu. To by ale mohlo znamenat insolvenci akciovky spravující letiště a městu by pak hrozilo, že za letité dotace nezíská nic zpět. Sumu navrženou krajem pro příští rok však Petr Braný vidí jako těžko průchozí v zastupitelstvu. „Jednal bych s krajem jak snížit náklady pro příští rok,“ zdůrazňuje Petr Braný. Pak doporučuje jednat o tom, jak se případně vyvázat z akciové společnosti. Při prodeji podílu města by cena měla pokrýt částky, které vynaložilo. Úhrada je možná v pozemcích nebo penězích. „Jsem pro finanční vypořádání. Hlavně, aby to nebylo šito horkou jehlou,“ varuje před ukvapeným řešením Petr Braný.

Lídrem ODS je Martin Kuba.Podle Martina Kuby, lídra klubu ODS v budějovickém zastupitelstvu, je pro rozhodování města o podpoře letiště důležité, jak to vypadá s možným strategickým partnerem. Toho nyní pro areál u Plané hledá Jihočeský kraj. „Z pohledu klubu mohu říci, že uděláme všechno pro to, aby to bylo pro město co nejvýhodnější,“ říká o budoucím vztahu města k letišti Martin Kuba. „Nejsem optimista v tom, že letiště bude přinášet zisky. Považujeme za náš úspěch, že začala tato debata, ale tohle se mělo řešit před dvěma lety. Teď tu stojí něco za miliardu a půl a nikdo v podstatě neví, co s tím,“ dodává Martin Kuba. Aktuálně by se mělo podle lídra ODS jednat s krajem o snížení dotace pro příští rok a neukvapit se při finálním rozhodnutí.

Ivo Moravec, České Budějovice, Občané pro Budějovice (HOPB)Moto Ivo Moravce zní Nic neuspěchat, neprodávat podíl hned. „Není to jen letiště, ale i přilehlé pozemky a pro České Budějovice nejvýznamnější rozvojová zóna, jinou nemáme. Není dobré nechat se strhnout myšlenkou – bude tady Cargo, jež přinese jen dopravní problémy a zhoršení života města. Je nutné dívat se i tak, že máme firmy založené na biotechnologiích, Jihočeskou univerzitu, ale zejména Biologické centrum. Měli bychom se dívat trochu dál do budoucnosti,“ vyzývá Ivo Moravec. „Výdělečnost projektu letiště nemusí stát jen na cestovním ruchu, příp. na drobném Cargu, ale i na tom, že tady budeme mít zasídlené významné firmy, start-upy spolupracující se zahraničím a letiště a rozvojová zóna se budou hodit,“ míní Ivo Moravec.

Viktor Vojtko, náměstek primátora pro školství a cestovní ruch.„Pokud má město nadále investovat do letiště finanční prostředky, musíme vědět, co bude pro České Budějovice přínosem. To bohužel stále není. Preferujeme využití pozemků na činnosti spojené s letištěm, které mají vysokou přidanou hodnotu, například pro opravu letadel,“ uvedl Viktor Vojtko. „Protože jsou však očekávané přínosy pro město značně limitované a neodpovídají aktuálně očekávané výši příspěvku města blížící se 70 milionům, jsme pro snížení podílu města v akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Na druhé straně bychom ale rádi zachovali určitou míru kontroly, aby zcela nepřevážily pro České Budějovice potenciální negativní dopady. A k tomu všechny politické subjekty čeká náročné vyjednávání,“ předesílá Viktor Vojtko.

Tomáš Bouzek, lídr kandidátky TOP 09 v Českých Budějovicích. Foto: archiv Tomáše BouzkaTomáš Bouzek vždy kritizoval špatné nastavení vztahu města a kraje v akciové společnosti Jihočeské letiště. Hlavně proto, že vlastníkem nemovitostí na letišti je výhradně Jihočeský kraj. „Peníze chodily především do provozu. Těžko tedy hledat dobrá řešení pro věc, která je od počátku nesprávně nastavena. V této fázi bychom měli mít možnost mluvit do rozhodování o budoucím směřování letiště. A pak není vyloučeno, že město svůj podíl prodá, když bude vědět, že provoz letiště nebude kolidovat se zájmy občanů města. Tím není řečeno, že budeme platit cokoli. Navrhoval jsem probrat na jednání s krajem možnost, aby při ponechání rovného stavu akcií mohlo město platit příspěvek odpovídající velikosti městského a krajského rozpočtu, ne tedy půl na půl.“

Josef Knot (PRO JIŽNÍ ČECHY)„Ideální by bylo, kdybychom byli stoprocentním vlastníkem společnosti Jihočeské letiště České Budějovice,“ potvrzuje záměr Jihočeského kraje stát se jediným akcionářem společnosti náměstek hejtmanky Josef Knot. Kraj městu nabídl odkup jeho podílu.

A jaký je váš názor? Hlasovat můžete v anketě pod článkem.