Ten byl zorganizován na základě HEMS (vrtulníková letecká záchranná služba) v Plané u Českých Budějovic ve dnech 12. až 16. října.

Cílem náročného a vysoce specializovaného výcviku bylo prověření a zdokonalení leteckých záchranářů, zdravotníků a lékařů, kteří zasahují v lanovém podvěsu pod vrtulníkem (HEC). Práce v podvěsu je v rámci leteckého záchranářství velmi specifická metoda poskytnutí pomoci osobám v tísni. A právě proto je při plnění těchto extrémních úkolů efektivní činnost a vzájemná součinnost posádek naprosto nezbytná a prvořadá.

Všichni záchranáři se během výcviku seznámili se speciálním materiálem používaným u společnosti DSA, a. s., při plnění úkolů se seznámili se s vrtulníkem typu EC 132 T2+ a prakticky si procvičili použití lanového podvěsu. Na závěr výcviku si letečtí záchranáři své znalosti a dovednosti ověřili při přezkoušení.

Miroslav Švec, hlavní instruktor HZS JčK, letecký záchranář